• Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – „Aly­taus duo­na“ stabdo veiklą ir atleidžia darbuotojus

  Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.   ALYTAUS NAUJIENOS: ben­dro­vei „Aly­taus pre­ky­ba“ pri­klau­san­ti įmo­nė „Aly­taus duo­na“ pa­skel­bė nuo šio mė­ne­sio iki ge­gu­žės pa­bai­gos at­lei­džian­ti vi­sus 42 dar­buo­to­jus. To pa­grin­di­nės prie­žas­tys – ne­at­lai­ky­ta kon­ku­ren­ci­ja ša­lies duo­nos rin­ko­je. Kaip sa­kė „Aly­taus duo­nos“ di­rek­to­re me­tus […]

 • Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – Dalia Asanavičiūtė: išvykus Lietuvą mylėti daug lengviau

  Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. ALYTAUS NAUJIENOS: Aly­taus ra­jo­ne esan­tis Pu­nios ši­las, kaip ūki­nis vie­ne­tas, pri­klau­so vals­ty­bės įmo­nės Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Aly­taus re­gio­ni­niam pa­da­li­niui, o ja­me moks­li­niams ty­ri­mams skir­tą veik­lą vyk­do Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja, ku­rios ad­mi­nist­ra­ci­ja įsi­kū­ru­si Birš­to­ne. Prie […]

 • Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – susidomėjimas renovacija toliau auga

  Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. ALYTAUS NAUJIENOS: Ori­gi­na­lus aly­tiš­kių bro­lių Re­mi­gi­jaus ir Al­gir­do Ga­ta­vec­kų su­kur­tas žen­kliu­kas, ku­ria­me į vie­ną su­dub­liuo­ti du žo­džiai – Aly­tus/My­liu, su­lau­kė tiek dė­me­sio ir pa­klau­sos, kad nie­ko ki­to ne­li­ko, kaip tik kuo grei­čiau jų pir­mą­ją se­ri­ją re­a­li­zuo­ti […]

 • Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – į Alytaus Rotušės aikštę atkeliavo tautinė juosta!

  Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. Netrukus Lietuva švęs valstybės atkūrimo 100-metį, o Rotušės aikštę jau puošia specialiai šiai istorinei sukakčiai atminti skirta tautinė juosta. Išskirtinis Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio progai skirtas šventinis akcentas pritvirtintas prie specialaus 10 metrų aukščio stiebo.   Prie […]

 • Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – Alytuje dėl gripo epidemijos uždarytos beveik visos mokyklos

  Alytaus miesto savivaldybė nuo vasario 6 d. skelbia  ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir gripo epidemiją Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Jastremskas pasirašė įsakymą dėl gripo ir ūminių  viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos paskelbimo. Epidemijos pabaiga bus skelbiama atskiru įsakymu. Epidemijos metu rekomenduojama nutraukti užsiėmimus mokyklose, jeigu dėl gripo ir […]