Dėl situacijos Alytaus kolegijoje Švietimo ministerija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą

Aurimas Žvirblis

Alytaus kolegijos vadovybė susidoroja su studentais! Norime, kad publikuotumėte informaciją, Alytaus kolegijos studentų atstovybė kreipiasi į studentus ir visuomenę prašydama pagalbos, dėl patiriamo spaudimo. Informacija persiųsta ministerijai (ŠMM) ir studentų sąjungai (LSS). Lydintieji aktai pateikti po vaizdo įrašu.

FM99 pokalbis su AK SA prezidentu Aurimu Žvirbliu:

 

Kviečiame palaikyti Alytaus kolegijos studentus ir drąsius darbuotojus, kurie be baimės kovoja prieš slibiną, kuris bando susidoroti su visais.

„ŠMSM ministrui

 SKUNDAS

Alytaus kolegijoje (toliau – AK) auditų metu nustatyta daugybė pažeidimų. Šiuo metu  aukštoji mokykla yra sunkioje padėtyje, antri metai neturi vadovo ir negali atlikti savo būtinųjų funkcijų (iki šiol direktoriaus funkcijas vykdo laikini vadovai).

Būtina stiprinti aukštąjį išsilavinimą ir taip suteikti absolventams geriausią išsilavinimą. Žurnalo „Reitingai“ rengta apklausa, rodo, kad Alytaus kolegija, pagal valstybinių kolegijų kategoriją – paskutinėje vietoje. [1] Taip pat būtina užtikrinti AK darbuotojų funkcijas, visur reikalingas vadovo pritarimas. Šiuo metu Danutė Remeikienė laikinai eina direktoriaus pareigas. Klausimas, ar gali Danutė Remeikienė eiti laikinai direktoriaus pareigas, jeigu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimu [3, 4] ji buvo atleista iš direktorės pareigų.

AK nevykdomi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimai. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bylos Nr. ECIK-891/2019 nutartį, gegužės 4 dieną Danutė Remeikienė buvo atleista iš direktoriaus pareigų. Algirdas Klimavičius pažeidė AK Statutą, patvirtindamas D. Remeikienę l. e. direktorės pareigas, nes po grįžimo po nedarbingumo Remeikienė tapo paprasta dėstytoja. L. e. direktoriaus pareigas gali tik padalinio vadovas.

Pats Algirdas Klimavičius [5] buvo nelegaliai išrinktas, kadangi nebuvo pilnos sudėties Kolegijos Tarybos. Be to Registrų centre jis registruotas kaip kolegijos tarybos pirmininkas tik gegužės mėn. Tuo laikotarpiu vasario – gegužės mėnesiais jis ėjo savo pareigas nelegaliai. Taip pat įvyko 3 kolegijos tarybos posėdžiai [6][7][8]. Kovo mėnesį vykusiame posėdyje  Danutė Remeikienė paskiriama eiti laikinai direktoriaus pareigoms, nors pati Danutė Remeikienė grįžo po nedarbingumo tik gegužės 4 d.  Žiniasklaidai šiuo klausimu buvo atsakyta, kad nebuvo kitų kandidatų, nors paskyrimas jau įvyko kovo mėnesį

Danutė  Remeikienė paskirta eiti šias pareigas iki bus įvykdytas direktoriaus konkursas, tačiau jis nėra skelbiamas ir nepriimami kandidatų prašymai bei dokumentai Alytaus kolegijos direktoriaus pareigoms užimti.

Danutė Remeikienė grįžusi iš po nedarbingumo iš karto prašė Alytaus kolegijos akademinės tarybos  docentės pareigoms, nors jos docentės pareigos nebuvo pasibaigusios nuo praėjusių metų. Danutė Remeikienė tą daro daugybė metų iš eilės nors AK statutas 19 st. Sako jog galima tik vienerius metus. Danutė Remeikienė negali gauti docentės vardo, kadangi neįvykdo tam keliamų reikalavimų.

AK Tarybos sudėtyje yra narių, kurie gali būti traktuojami, kaip keliantys interesų konfliktą tarp laikinai einančios direktoriaus pareigas Danutės Remeikienės [2]. AK Tarybos pirmininkas Algirdas Klimavičius turi sąsajų su AK, kadangi tarp jo vadovaujamos įmonės ir AK pasirašyta paslaugų-priežiūros teikimo sutartis. Kitas AK Tarybos narys Vytautas Žvinakevičius yra laikinai einančios direktoriaus pareigas Danutės Remeikienės artimas giminaitis.

Alytaus kolegijos studentų atstovybei atšaukus Kolegijos Tarybos narį Algirdą Klimavičių, kuris ir buvo išrinktas taip pat neteisėtai, tuometinio prezidento, Kolegijos Taryba nereaguoja į pateiktus atšaukimo dokumentus ir naujo nario paskyrimą, nesusisiekia su juo, be to Algirdas Klimavičius toliau organizuoja Kolegijos Tarybos posėdžius.“

„Švietimo, mokslo ir sporto ministerija antradienį (birželio 30 dieną) pranešė, kad kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl situacijos Alytaus kolegijoje.

Tuo tarpu kolegijos vadovė priekaištus atmeta ir situaciją sieja su vykstančia atranka į įstaigos direktorius.

Pasak ministerijos, prokuratūros prašoma ištirti, ar formuojant Alytaus kolegijos valdymo organus ir šiems priimant sprendimus nebuvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir viešasis interesas. 

„Turime užtikrinti viešojo intereso gynimą, gauti atsakymus į klausimus, kurie kelia nerimą bendruomenei, taip pat mums. Todėl nusprendėme kreiptis į Generalinę prokuratūrą, kad būtų ištirta, ar nėra padaryta pažeidimų“, – pranešime teigia švietimo ministras Algirdas Monkevičius.  

Ministerija: gauname skundų, kolegija nebendradarbiauja

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teigia pastaruoju metu gaunanti daug įvairių skundų iš Alytaus kolegijos darbuotojų, akademinės bendruomenės, taip pat kitų valstybės institucijų persiųstų kreipimųsi dėl susiklosčiusios neeilinės situacijos šioje kolegijoje, o šios įstaigos vadovybė nebendradarbiauja ir atsakymų nepateikia.

Ministerijai pateiktuose skunduose pranešama apie nepalankią atmosferą studijoms, mokslinei veiklai ir darbui, suprastėjusią studijų kokybę, akademinės etikos principų nesilaikymą, informacijos stoką apie priimtus sprendimus bei valdymo organų priimtus sprendimus nesilaikant įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų, galimus interesų konfliktus tarp laikinai direktoriaus funkcijas atliekančios Danutės Remeikienės ir kitų asmenų, kurių veikla siejama su Alytaus kolegija. 

Šiuo metu laikinai kolegijai vadovaujanti D. Remeikienė BNS teigė, kad tokia ministerijos žinia ją nustebino, nes jokių signalų apie kilusias problemas nebuvo.

„Reikalus tikrai tvarkome civilizuotai, atsakydami į visus raštus, kreipdamiesi dėl visų klausimų ir tikrai negavau nei jokio skambučio, nei paklausimo, nei rašto apie tai, jog mes kažkur nebendradarbiaujame“, – sakė ji.

Ilgametė kolegijos vadovė pabrėžė, jog šiuo metu vyksta konkursas į direktoriaus pareigas, ji pati teigė jame nedalyvaujanti. D. Remeikienė svarstė, jog dėl kolegijos veiklos keliamos abejonės gali būti susijusios būtent su šia aplinkybe.

„Matyt, konkurencija verčia kažką griebtis įvairiausių būdų – tikrai paskutiniu metu pasirodė šmeižikiška informacija, visiškai neatitinkanti realybės apie kolegiją ir tiesiog mes taip pat su savo pajėgomis kreipėmės dėl atsakomybės už tą veiklą. Tikrai nematau jokios kitokios priežasties – visi organai bendradarbiauja, viskas yra vieša, viskas yra teikiama viešumon, bet yra šiandien labai ta konkurencinė aplinka dėl rinkimų, matyt, tokia suaktyvinta“, – kalbėjo kolegijos vadovė.

Ji teigė nematanti kitos priežasties abejoti kolegijoje priimtais sprendimais bei užsimena, jog įstaigos darbuotojai dėl vykstančio konkurso į direktorius patiria spaudimą.

„Atvirai pasakysiu – aš nesuprantu, ką čia aiškintis. Ir niekas nesupranta“, – apie sprendimą kreiptis į teisėsaugą sakė laikinoji įstaigos vadovė.

„Suprantama turbūt tiems, kurie nori sudrumsti vandenį, kurie kažkaip tai skundžia“, – pridūrė ji.“

Komentarai

komentarai(-ų)