Alytaus miesto savivaldybėje dirbti pradėjo tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Alytaus miesto savivaldybės administracijoje pradėjo dirbti Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Rima Mockevičienė. Ji sieks  užtikrinti koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimą, mažinti socialinę atskirtį, gerinti tėvystės įgūdžius ir didinti šeimos savarankiškumą, gerinti vaikų psichikos ir fizinę sveikatą, plėtoti sveikos gyvensenos įgūdžius, padėti įveikti mokymosi sunkumus, patiriamus dėl negalių ar nepalankių aplinkos veiksnių, mažinti nepilnamečių iškritimo iš švietimo sistemos riziką.

Alytaus miesto savivaldybėje dirbti pradėjo tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (AMS nuotr.)

Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) poreikis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko gerovės.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė R. Mockevičienė nagrinės vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines paslaugas, prašymus, informaciją dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuos jų teikimą. Ji taip pat atliks savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas, organizuos šios komisijos posėdžius.

Su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore R. Mockevičiene galite susisiekti tel. 8 620 24 681 arba el. paštu rima.mockeviciene@alytus.lt

Komentarai

komentarai(-ų)