Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijai pasiūlyti septyni kandidatai. Kas taps laureatais?

Birželio 13 – 15 dienomis Alytus švenčia gimtadienį. Tradicija tapo, jog  iškilmingo atidarymo metu pagerbiamas garbės pilietis, Kultūros premijų laureatai, įteikiama“auksinė“ žurnalistų plunksna, sėkmingi verslininkai.

Šiais metais Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijai gauti pasiūlyti septyni kandidatai. Susipažinkime: kalvis Andrius Liaukus –  jo rankos valdo metalą ir paverčia jį plastišku ir švelniu. Mu­zi­kan­tas, poetas, žurnalistas Al­ber­tas An­ta­na­vi­čius,  šiais metais išleidęs kompaktinę plokštelę „Bunkerių paukščiai arba 29 laiškai iš mūsų tėvų jaunystės“. Mu­zi­kos pe­da­go­gė Ri­ta Fren­dze­lie­nė, kurios mokiniai skleidžia kūrybos sparnus ir laimi įvairiuose konkursuose. Aly­taus dai­lių­jų ama­tų mo­kyk­la, jau 25 metus ugdanti ir puoselėjanti liaudišką amatą, li­te­ra­tė Scho­las­ti­ka Ka­va­liaus­kie­nė, kurianti ir leidžianti poezijos rinkinius, dainynus, prozos knygas.  Da­rius Ba­bi­jo­nas, aktyviai veikiantis kultūros vadybos srityje ir nuolat „už“  gyvą roką. As­me­nų gru­pė – Gy­tė Gai­dy­tė, Ro­ber­tas Šar­knic­kas, An­drius Liau­kus, už komandinį darbą bal­tos ro­žės dvi­ra­čių sto­vą.

Kul­tū­ros pre­mi­ja Aly­tu­je tei­kia­ma nuo 1991-ųjų.

Andrius Liaukus

Andrius Liaukus

Sholastika Kavaliauskienė

Sholastika Kavaliauskienė

Alytaus dailiųjų amatų mokykla

Alytaus dailiųjų amatų mokykla

Darius Babijonas

Darius Babijonas

Muzikos pedagogė Rita Frenzelienė

Muzikos pedagogė Rita Frenzelienė

Robertas Šarknickas, Gita Gilytė, Andrius Liaukus

Robertas Šarknickas, Gytė Gaidytė, Andrius Liaukus

Albertas Antanavičius

Albertas Antanavičius

 

 

Komentarai

komentarai(-ų)