Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje strateginio veiklos plano bei biudžeto pakeitimai

Alytaus miesto savivaldybėje vyko neeilinis tarybos posėdis. Jame buvo svarstomi du klausimai: dėl savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano bei  2017 metų biudžeto pakeitimų.

Dėl savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano pakeitimo:

„Dėl specialių tikslinių dotacijų, skirtų viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės pastatų Alytuje, Ligoninės g. 12, rekonstravimo investicijų projektui 2017 metais, panaudojimo“ pakeitimo“ Alytaus miesto savivaldybei skirta 97 tūkst. Eur, vietoje buvusios 98 tūkst. Eur sumos.

„Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų neformaliajam vaikų švietimui, 2017 metais paskirstymo pagal savivaldybes, patvirtinimo“ pakeitimo“ Alytaus miesto savivaldybei papildomai skirta 26,7 tūkst. Eur neformaliajam vaikų švietimui.

 „Dėl 2017 m. specialiosios tikslinės dotacijos, skirtos neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti, paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ Alytaus miesto savivaldybei skirta 3,0 tūkst. Eur, vietoje buvusios 3,1 tūkst. Eur sumos.

„Dėl Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2017 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ Alytaus miesto savivaldybei papildomai skirta 57,7 tūkst. Eur, iš jų 15,7 tūkst. Eur padidinta vaikų teisių apsaugai, 44,0 tūkst. Eur padidinta socialinėms paslaugoms ir 2,0 tūkst. Eur sumažinta būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms.

„Dėl 2017 metų biudžeto išlaidų sąmatų pakeitimo“ bei atsižvelgiant į švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos, kultūros, kūno kultūros ir sporto, savivaldybės veiklos, ekonominės plėtros, infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės, turto valdymo ir plėtros, urbanistinio planavimo programų koordinatorių prašymus, reikalinga patikslinti Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano programas.

 Sprendimo projekto alternatyva parengta pagal komitetų pirmininkų posėdžio siūlymus:

 1. Iš priemonės 23.02.01.07 mokėti kompensacijas už lengvatinį keleivių vežimą 95,0 tūkst. eurų skirti priemonei 25.01.02.03 dalinai finansuoti sporto klubų veiklą.
 2. Neskirti prašomų 44,0 tūkst. Eur priemonei 25.01.01.02 skatinti miesto gyventojus užsiimti kūno kultūros, sporto ir sveikatingumo veikla, šias lėšas perkelti į priemonę 25.01.02.03 dalinai finansuoti sporto klubų veiklą.
 3. Vietoje prašomų 30,0 tūkst. Eur priemonei 25.01.01.02 skatinti miesto gyventojus užsiimti kūno kultūros, sporto ir sveikatingumo veikla (premijos rankinio komandai „Varsa-Stronglasas“) šiai priemonei skirti 15,0 tūkst. Eur, o likusius 15,0 tūkst. Eur  perkelti į priemonę 25.01.02.03 dalinai finansuoti sporto klubų veiklą.
 4. Iš priemonės 23.02.01.01 mokėti socialines pašalpas nepasiturintiems asmenims skirti 95,0 tūkst. eurų priemonei 23.02.01.07 mokėti kompensacijas už lengvatinį keleivių vežimą.

  Reikalinga padidinti savivaldybės biudžeto pajamas ir asignavimus 2,0 tūkst. Eur.

  Visuomenės sveikatos biuras teikia pirmos pagalbos, higienos įgūdžių ir alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokamas paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Padidėjus mokymų poreikiui planuojama gauti 2,0 tūkst. Eur pajamų daugiau negu buvo planuota.  Lėšas planuoja naudoti darbo užmokesčiui – 0,8 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokoms – 0,2 tūkst. Eur, kitoms prekėms (kasetės spausdintuvams, prizams) – 0,8 tūkst. Eur, kitoms paslaugoms (lektoriams) – 0,2 tūkst. Eur.Savivaldybės biudžetas keičiamas pagal švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos, kultūros, kūno kultūros ir sporto, savivaldybės veiklos, ekonominės plėtros, infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo, turto valdymo ir plėtros, urbanistinio planavimo programų koordinatorių prašymus.

  Sprendimo projekto alternatyva parengta pagal komitetų pirmininkų posėdžio pasiūlytą alternatyvą:

  1. Iš priemonės 23.02.01.07 mokėti kompensacijas už lengvatinį keleivių vežimą 95,0 tūkst. eurų skirti priemonei 25.01.02.03 dalinai finansuoti sporto klubų veiklą.
  2. Neskirti prašomų 44,0 tūkst. Eur priemonei skatinti miesto gyventojus užsiimti kūno kultūros, sporto ir sveikatingumo veikla, šias lėšas perkelti į priemonę dalinai finansuoti sporto klubų veiklą.
  3. Vietoje prašomų 30,0 tūkst. Eur priemonei skatinti miesto gyventojus užsiimti kūno kultūros, sporto ir sveikatingumo veikla (premijoms), šiai priemonei skirti 15,0 tūkst. Eur, o likusius 15,0 tūkst. Eur  perkelti į priemonę dalinai finansuoti sporto klubų veiklą.
  4. Iš priemonės23.02.01.01 Mokėti soc. pašalpas nepasiturintiems asmenims skirti 95,0 tūkst. eurų priemonei 23.02.01.07 mokėti kompensacijas už lengvatinį keleivių vežimą

 

Komentarai

komentarai(-ų)