Alytaus muziejininkai aktyviai dalyvauja tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose

Alytaus muziejininkai aktyviai dalyvauja tarptautinese ir respublikinese konferencijoseFM99 (2)Šiais metais minint Pirmojo pasaulinio karo šimtmetį, Suvalkų apygardos muziejus surengė tarptautinę konferenciją „Didysis karas. Suvalkų kraštas ir Užnemunė 1914 – 1918“. Konferencijoje pranešimus skaitė lektoriai iš Lenkijos, Lietuvos, Rusijos. Alytaus kraštotyros muziejaus muziejininkas Vilmantas Dunderis šioje konferencijoje skaitė pranešimą „Kalvarijos apskrities gyventojų mobilizacijos ir rekvizicijos 1914 – 1915 metais“, kurioje pateikė daug naujos, netyrinėtos informacijos apie I Pasaulinio karo įvykius mūsų krašte. Visa konferencijos medžiaga bus išleista atskiru leidiniu, todėl bus prieinama visiems besidomintiems šio laikotarpio karo įvykiais.

Anykščiuose vykusioje nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Lietuvos rašytojų bibliotekos ir jų likimai“ buvo pristatyta ir alytiškio poeto Anzelmo Matučio asmeninė biblioteka. Konferencijoje dalyvavusi Alytuje įsikūrusio A. Matučio memorialinio muziejaus rinkinių saugotoja Vilmantė Petrusevičienė skaitė pranešimą „Anzelmo Matučio knygų rinkinys – literatūrinio ir memorialinio palikimo dalis“. Pranešime atskleistos bibliotekos atsiradimo aplinkybes, leidinių kaupimo šaltiniai, įvairiais aspektais apibūdinta bibliotekos sudėtis. Vaikų poeto bibliotekoje ypatingą vietą užima įvairių autorių literatūra vaikams. Muziejine prasme vertingiausia sukaupta beveik visa paties A. Matučio kūryba knygose ir periodiniuose Alytaus muziejininkai aktyviai dalyvauja tarptautinese ir respublikinese konferencijoseFM99 (1)leidiniuose – pradedant žurnalo vaikams „Šaltinėlis“ 1936 metų komplektu, baigiant po autoriaus mirties išleistomis knygomis „Auksinės rankos“ (1986) ir „Лесной телевизор“ (1987) rusų kalba. Nepaprastai įdomios informacijos, papildomų biografinių žinių apie bibliotekos savininką suteikia knygos su dedikacijomis ir įrašais. Tokių leidinių yra apie 200. Dedikacijos byloja apie A. Matučio populiarumą tarp mažųjų skaitytojų, apie jo gebėjimą bendrauti, apie santykius su rašytojais bei kitais kūrėjais. Bibliotekoje iš viso yra 1960 eksponatų: virš 1200 pavadinimų knygų ir brošiūrų, 36 pavadinimų periodikos leidinių, apie 40 žemėlapių ir kitų lakštinių spaudinių.

Konferenciją Antano Vienuolio-Žukausko memorialiniame name-muziejuje organizavo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas kartu su A. Vienuolio-Žukausko memorialiniu muziejumi. Renginys skirtas prof. Vlado Žuko (1925–2014) atminimui. Per dvi dienas konferencijoje humanitarinių ir socialinių mokslų tyrėjai ir įvairių atminties institucijų atstovai perskaitė aštuoniolika pranešimų. Pranešėjai aptarė Lietuvos rašytojų bibliotekų ištyrimo situaciją, kėlė klausimus apie šių bibliotekų saugojimo ir sklaidos patirtis įvairiose bibliotekose ir muziejuose.

Komentarai

komentarai(-ų)