Alytaus pataisos namų vadovams kritika dėl neįgalių nuteistųjų gyvenimos sąlygų

Alytaus pataisos namuose, kur laikomi negalią turintys nuteistieji, apsilankęs Seimo kontrolierius Augustinas Normantas negaili kritikos šios įstaigos vadovams. Sėdint neįgaliojo vėžimėlyje nėra pakankamai vietos laisvai judėti gyvenamuosiuose kambariuose, tualeto kabinos per siauros, o į valgyklą, biblioteką, šeimos gydytojo, odontologo, psichologo kabinetus vedantys laiptai nėra pritaikyti judėjimo negalią turintiems asmenims.

Įvertinęs žmogaus teisių situaciją Alytaus pataisos namuose Seimo kontrolierius A. Normantas pastebėjo, kad judėjimo sunkumų turintiems asmenims trūksta vežimėlių, kitų fizinę negalią kompensuojančių priemonių. Jis taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad dušuose nėra turėklų ranktūrių, kurie padėtų judėjimo sunkumų turintiems asmenims saugiai ir laisvai judėti duše ir savarankiškai atlikti higienos procedūras.

Grotos kaleimas (9)

Alytaus pataisos namuose sėdint neįgaliojo vėžimėlyje nėra pakankamai vietos laisvai judėti gyvenamuosiuose kambariuose, tualeto kabinos per siauros, o į valgyklą, biblioteką, šeimos gydytojo, odontologo, psichologo kabinetus vedantys laiptai nėra pritaikyti judėjimo negalią turintiems asmenims (FM99 nuotr.)

Patikroje dalyvavę Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro darbuotojai nustatė, kad negalią turinčių nuteistųjų sektoriaus kiemelyje nėra pakankamai sėdimų vietų, todėl nuteistieji, turintys judėjimo sunkumų, vaikščiojantys su ramentais, vaikštynėmis ar lazdomis, neturi kur atsisėsti ir pailsėti.  Be to, A. Normantas atkreipia dėmesį į tai, kad nuteistiesiems neužtikrinamas privatumas asmens higienos patalpose.  „Tualetuose, dušuose, prausyklose, neužtikrinama švara ir tinkamas vėdinimas. Be to, neveikia arba yra apgadinti kriauklių čiaupai, dušo maišytuvai, jų rankenėles, klozetų vandens nuleidimo mechanizmai“, – sako A. Normantas.

Kartu su Seimo kontrolierių įstaigos vadovu Augustinu Normantu patikrinime dalyvavusi asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ prezidentė Dovilė Juodkaitė atkreipė dėmesį į opią ir neįgaliesiems aktualią problemą įkalinimo įstaigose: „Dėl patvirtintų, bet neužimtų arba iš dalies užimtų etatų Sveikatos priežiūros tarnyba gali būti nepajėgi teikti visas numatytas sveikatos priežiūros paslaugas įstaigoje kalinamiems asmenims“.

Grotos kaleimas (8)

Alytaus pataisos namuose sėdint neįgaliojo vėžimėlyje nėra pakankamai vietos laisvai judėti gyvenamuosiuose kambariuose, tualeto kabinos per siauros, o į valgyklą, biblioteką, šeimos gydytojo, odontologo, psichologo kabinetus vedantys laiptai nėra pritaikyti judėjimo negalią turintiems asmenims (FM99 nuotr.)

Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojai pažymėjo, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugas planuojama teikti nesilaikant tokių paslaugų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.  „Pirma, įstaiga neturi licencijos ir leidimo-higienos paso teikti šeimos gydytojo ir gydytojo psichiatro paslaugas. Antra, vidaus ligų gydytojas teikia licencijoje nenumatytas paslaugas. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos turi būti teikiamos laikantis tokių paslaugų veiklą reglamentuojančių teisės aktų“, – rekomendacijose pastebi Seimo kontrolierių įstaigos vadovas.

Seimo kontrolierius atkreipė Alytaus pataisos namų vadovų dėmesį į tai, kad jie turi fizinę aplinką įstaigoje tinkamai pritaikyti negalią turinčių nuteistųjų specialiesiems poreikiams, o Kalėjimo departamento vadovei rekomendavo užtikrinti, kad Sveikatos priežiūros tarnyboje dirbančių darbuotojų skaičius atitiktų Sveikatos priežiūros tarnybų tipiniuose normatyvuose numatytą sveikatos priežiūros specialistų etatų skaičių.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą.

Komentarai

komentarai(-ų)