Alytaus rajone neliko trijų kaimų, nustatytos seniūnijų, pakeistos miestų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos

Alytaus rajone panaikinti 3 negyvenami kaimai, nustatytos 9 seniūnijų: Raitininkų, Alovės, Daugų, Butrimonių, Krokialaukio, Miroslavo, Pivašiūnų, Punios ir Simno, gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos, pakeistos Simno ir Daugų miestų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos. Tokį nutarimą priėmė LR Vyriausybė.

Neliko Raitininkų seniūnijos Netiesų kaimo, Alovės seniūnijos Žarnonių kaimo, kurio teritorija priskirta Klausiškių kaimui ir Daugų seniūnijos Juozapavos kaimo, kurio teritorija priskirta Atžalyno kaimui.

Alytaus rajono žemėlapis

Alytaus rajono žemėlapis. FM99 nuotr.

Minėtų seniūnijų kaimai panaikinti, nes juose neliko gyventojų, o registruoti sklypai priskiriami miškų ūkio paskirčiai.

Iki šiol sąlyginės 9 seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos buvo netikslios, neatitiko natūralių vietovės situacijos kontūrų ribų, kirtosi su vietinės reikšmės keliais, hidrografijos objektais, su žemės sklypų ribomis.

Vyriausybės nutarimu Simno miesto gyvenamosios vietovės teritorijos ribos pakeistos taip, kad atitiktų įregistruotų ir kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų ribas. „Prie Simno miesto gyvenamosios vietovės teritorijos prijungta dalis Kaimynų kaimo teritorijos su jame esančiai žemės sklypais, kuriems Nekilnojamojo turto registre įrašytas Simno miesto pavadinimas. Iki ribų pakeitimo teritorija buvo 205,7 ha, po pakeitimo 213,61 ha,“ – apie pasikeitimus kalbėjo Alytaus rajono savivaldybės Architekto skyriaus vedėjas Audrius Arbačiauskas. Daugų miesto gyvenamosios vietovės teritorijos ribos pakeistos pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų ribas bei nustatytą Daugų ežero kranto liniją. Iki ribų pakeitimo teritorija buvo 164,25 ha, po pakeitimo 165,49  ha.

Komentarai

komentarai(-ų)