Alytaus regionas – vienintelis Lietuvoje, kuris vykdo tris bendrus regiono plėtros projektus

 

Lazdijų rajone vykusio Alytaus regiono plėtros tarybos posėdžio metu buvo patvirtintas 2014-2020 m. regiono plėtros planas, kurio įgyvendinimui numatoma panaudoti apie 40 mln. eurų Europos Sąjungos paramos lėšų.

„Dėl projektų pataisymų ir suderinimo su Vidaus reikalų ministerija, Alytaus regiono plėtros 2014-2020 m. plano tvirtinimas po paskutinio tarybos posėdžio buvo atidėtas, tačiau po to jis buvo patobulintas ir šio susitikimo metu vieningai patvirtintas“,- teigė Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas, Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius.

Alytaus regiono plėtros plane išskirtos trys pagrindinės kryptys: konkurencinga regiono ekonomika, darni bendruomenė ir saugi bei švari gyvenamoji aplinka. Regioninei plėtrai planuojama gauti per 8,5 mln. eurų ES paramos ir valstybės biudžeto lėšų, apie 1,5 mln. eurų savivaldybė turės prisidėti savo biudžeto lėšomis. Alytaus regiono plėtros plane numatyta, kad Alytaus rajono kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimui bus skirta 1 mln. 308 tūkst. 408 eur.

IMG_0079

Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas Vytautas Grigaravičius

Alytaus regionas vienintelis Lietuvoje, kuris vykdo tris bendrus projektus, iš kurių didžiausias: „Atliekų tvarkymo rūšiavimo projektas“. „Šiuo metu akcentuojama, kad regionų plėtros tarybos turėtų orientuotis į bendrų projektų įgyvendinimą, kad sakykime Dzūkijos regione galima būtų įgyvendinti tuos projektus, kurie atitiktų viso regiono poreikį. Mūsų regione yra trys bendri projektai, tačiau ir ateityje reikia ieškoti daugiau projektų, kurie spręstų viso regiono problemas“,- kalbėjo V. Grigaravičius.

Posėdyje regiono plėtros tarybai Vietos veiklos grupių pirmininkai pristatė ateinančio finansinio laikotarpio strategijas, prioritetines kryptis. Daug dėmesio naujojoje strategijoje skiriama verslumui didinti, socialinei atskirčiai mažinti. Kalbėta apie planuojamus įgyvendinti projektus, užsibrėžtus tikslus, ketinamas sukurti darbo vietas. Alytaus regiono plėtros taryba nusprendė, jog vis dėlto bus sudaroma specialistų darbo grupė, kuri būtų kaip patariamasis balsas tarybos sprendimams.

IMG_0090

Alytaus regionas vienintelis Lietuvoje, kuris vykdo tris bendrus projektus.

Posėdžio metu taip pat buvo aptarta savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, svarstyti regiono projektai dėl teritorijų planavimo, vandens telkinių būklės gerinimo, nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra. Regiono taryba pritarė šių sričių projektų sąrašams.

Numatomi didžiausios apimties projektai: Druskininkų III-osios vandenvietės vandens garinimo įrenginių rekonstrukcija, VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastato rekonstrukcija, Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams.

Komentarai

komentarai(-ų)