Alytaus vaikų dienos centrui „Parama šeimai“ reikalinga pagalba (papildyta)

Alytuje ir Alytaus rajone 549 vaikai gyvena 250 socialinės rizikos šeimų. Dar keli tūkstančiai vaikų auga 4951 socialiai remtinose šeimose, kurioms taip pat dažnai sunku pasirūpinti tinkamu vaikų ugdymu ir priežiūra. Nepaisant to, mieste ir rajone veikia tik šeši vaikų dienos centrai, padedantys vaikams augti saugesnėje aplinkoje. SOS vaikų kaimų vaikų dienos centrui „Parama šeimai“ Alytaus savivaldybė skyrė patalpas, tačiau dėl sunkios finansinės situacijos savivaldybė daugiau prisidėti negali. Iš valstybės biudžeto šiemet dienos centro veiklai buvo skirta tik 28,8 tūkst. litų parama. Tam, kad centras nebūtų uždarytas ir galėtų padėti socialinės rizikos ir mažas pajamas gaunančioms šeimoms, trūksta papildomos 35 tūkst. litų paramos. Apie vaikų gyvenimą dienos centruose kalbėjo SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos direktorius Audrius Natkevičius: klausyti…

Kai kuriems vaikams dienos centras yra vienintelė vieta, kur jie gali pabūti po pamokų, gauti šilto maisto, prasmingai praleisti laiką. Dauguma socialinės rizikos šeimų, kuriose tėvai girtauja, neturi įgūdžių ir negali pačios tinkamai rūpintis vaikais. Jiems tenka gyventi skurde, patirti fizinį smurtą, susidurti su psichologinėmis problemomis mokykloje ir bendraujant su bendraamžiais.

Siekiant vaikams sudaryti palankias sąlygas augti ir išlaikyti juos šeimoje, reikalinga socialinė, psichologinė bei materialinė pagalba vaikams ir jų tėvams. Būtina ugdyti tėvystės gebėjimus ir įgūdžius, ugdyti vaikų motyvaciją mokytis, socialinius įgūdžius, skatinti saviraišką ir kūrybiškumą.

Net ir esami dienos centrai Alytuje ir Alytaus rajone pajėgūs padėti tik mažai daliai socialinės rizikos ir socialiai remtinų šeimų. Dėl šios priežasties kiekvieno dienos centro veiklos yra gyvybiškai svarbios šeimoms ir visai bendruomenei

Alytuje yra 3000 socialiai remtinų ir socialinės rizikos šeimų, kuriose auga tūkstančiai vaikų. Alytuje yra 3 vaikų dienos centrai, kuriuose vienu metu yra ugdomi ir prižiūrimi apie 60 vaikų. Alytuje, vaikų dienos centre „Parama šeimai“ , vyko Verslo pusryčiai, per kuriuos Alytaus miesto savivaldybės vicemerė Nijolė Makštutienė, SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos direktorius Audrius Natkevičius ir Alytaus verslo atstovai aptarė socialinės rizikos šeimų ir dienoas centrų problemas: klausyti čia…

——

kalbėk zinios@fm99.lt

 

Komentarai

komentarai(-ų)