Alytuje – korupcijos prevencija ir skaidrumas nebegali likti tik tuščios deklaracijos

2019 m. liepos 10 d. į pirmą posėdį rinkosi Alytaus miesto savivaldybės antikorupcijos komisija. Komisijos pirmininkė Laura Radzevičiūtė pasidžiaugė komisijos narių gausa, nes iš 14 komisijos narių posėdyje dalyvavo net 12 narių.  Tai rodo, jog komisija nusiteikusi darbingai, visapusiškai ir iš esmės užtikrinti pagrindinius komisijos veikimo principus: teisingumą, nešališkumą, skaidrumą, viešumą, atskaitomybę.

Pirmo Antikorupcijos komisijos posėdžio metu komisijos pirminkės L. Radzevičiūtės pavaduotoja vieningai išrinkta Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė Skaistė Ulčickaitė.

Reaguodama į visuomenėje kylantį nepasitenkinimą dėl galimai neskaidriai vykstančių konkursų,  susijusių su priėmimu į darbą į savivaldybėje ar jai priklausančiose įmonėse esančias laisvas darbo vietas, komisijos pirminkė L. Radzevičiūtė komisijos nariams pristatė siūlymą atitinkamai kompleksiškai parengti teisės aktų paketą, kurių pagrindu į savivaldybės organizuojamus viešuosius konkursus Antikorupcijos komisija turėtų teisę ir galimybę deleguoti vieną arba du komisijos narius.

Komisijos narys, buvęs Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius V. Jastremskas, pritardamas komisijos pirmininkės siūlymui, pabrėžė, kad jam būnant savivaldybės administracijos direktoriumi, yra sulaukęs begalės prašymų dėl savivaldybės organizuojamų konkursų įtakojimų ir kvietė komisijos narius palaikyti komisijos pirmininkės siūlymą, kuris, neabejotinai, efektyviau užtikrintų nešališkumą bei skaidrumą konkursų organizavimo procese, o ši naujovė galėtų būti puikus pavyzdys kitoms savivaldybėms. Komisija šiam komisijos pirmininkės L. Radzevičūtės siūlymui vieningai pritarė.

Reaguodamas į Specialiųjų tyrimų tarnybos atsiųstą raštą, susijusį su dviem galimai neskaidriai įvykusiais konkursais į savivaldybei priklausančių įstaigų, t. y. Alytaus butų ūkio ir Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro, direktorių pareigas, komisijos narys Andrius Jučas pasiūlė šį klausimą atidėti ir po savaitės, t. y. 2019-07-17, organizuoti papildomą komisijos posėdį, į kurį vieningai nuspręsta pasiaiškinti kviesti savivaldybės administracijos direktorių R. Juonį ir pareiškėją.

Antikorupcijos komisija ragina alytiškius būti aktyvius, domėtis Antikorupcijos komisijos posėdžiuose priimtais sprendimais. Su jais galima susipažinti Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje http://taryba.alytus.lt/antikorupcine-komisija, teikti siūlymus ir informuoti komisiją apie galimas korupcijos ar nepotizmo apraiškas.

Komisijos pirmininkė L. Radzevičiūtė primena, kad Alytaus miesto savivaldybės priimamajame yra anoniminių skundų dėžutė, todėl asmenys, neturintys galimybės informacijos pateikti elektroninėmis ryšių priemonėmis, pareiškimus gali palikti šioje dėžutėje – ją, siekiant užtikrinti anomimiškumą ir skaidrumą, turi teisę atidaryti tik Antikorupcijos komisijos nariai.

Komentarai

komentarai(-ų)