Ar Lietuvos švietimo įstaigose yra posovietinio paveldo likučių?

Trečiadienį, 10 val. 10 min. radijo stoties „FM99“ eteryje pokalbis apie posovietinius likučius Lietuvos švietimo sistemos įstaigose. Laidoje kalbės švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas, Alytaus Jotvingių gimnazijos direktorius Kęstutis Miliauskas, Alytaus savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Senoji ir naujoji Lietuvos kartos diskutuos apie sovietinius reliktus mokymosi įstaigose. Ką reikėtų keisti švietimo įstaigose ir koks sovietinis paveldas jose yra likęs?

LLP# Pitrënienë Kandidatë Ðvietimas Mokslas Ministrë   A. Pitrënienë siûloma ðvietimo ir mokslo ministre. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. Vilnius, geguþës 27 d. (ELTA). Premjeras Algirdas Butkevièius Prezidentei ðvietimo ir mokslo ministre oficialiai siûlo skirti Seimo ðvietimo, mokslo ir kultûros komiteto pirmininkæ Audronæ Pitrënienæ. rb

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė (nuotr. Elta)

Komentarai

komentarai(-ų)