Vilija Kvedaraitė

Author Archives

 • Antano Guogos Kalėdos – Briuselyje su žmona ir šuniukais

  Kalėdos – susitaikymo ir apmąstymų, tikslų kitiems metams ir vilčių metas. Lietuvos atstovai Europos Parlamente taip pat dėlioja savo būsimus darbus ir žvelgia ne tik į savo, bet mūsų visų ateitį. Europarlamentaras Antanas Guoga Kalėdas pasitinka šįkart Briuselyje šeimos rate, o Alytui turi ypatingų linkėjimų. Europarlamentaras Gabrielius Landsbergis dėkoja savo rinkėjams už pasitikėjimą ir palaikymą […]

 • Vytautas Grigaravičius: kiek Alytui gali kainuoti teatro vadovės atleidimas?

    Vakar Alytaus savivaldybės tarybos sprendimu buvo atleista teatro direktorė Laura Radzevičiūtė. Pirmiausiai tenka suabejoti šio sprendimo skaidrumu. Ar tai, kad teatro direktorė atleista dėl to, kad neva nepateikė savivaldybei reikalaujamos informacijos, yra reali priežastis, ar tik formalus pretekstas? Nėra abejonių, kad teatro vadovei privalu laikytis administracinio pavaldumo ir atskaitomumo steigėjui principų. Tačiau ar jos […]

 • Vytautas Grigaravičius: metas permainoms atėjo

  Mie­li aly­tiš­kiai, šį sa­vo žo­dį no­rė­čiau pra­dė­ti nuo pa­svei­ki­ni­mo su ar­tė­jan­čio­mis šventėmis. Lai šv. Ka­lė­dos at­ne­ša į Jū­sų na­mus ši­lu­mą, su­ta­ri­mą ir džiaugs­mą. Kiek­vie­nam at­ski­rai ir vi­siems drau­ge lin­kiu kuo ge­riau­sios klo­ties ir tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mo nau­jais, 2015-ai­s, me­tais. Tesaugo Jus angelai sargai! Esu gi­męs ir už­au­gęs Aly­tu­je. Di­džiuo­juo­si, kad li­ki­mas lė­mė tap­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nu. Va­do­va­vau […]

 • „Europos klubas“: Interneto paieškos gigantei – neramios dienos Europoje

  Europos Parlamentas nori išskaidyti „Google“ – tokios antraštės suneramino IT pasaulį. Apie tai, kad „Google“ paieškų sistema, kaip korporacija, yra per didelė Europai, kalbėta jau anksčiau. Tačiau dabar imamasi veiksmų savotiškai pritaikyti tokį patį principą, kaip energetikai yra pritaikytas III energetikos paketas. Ar toks pat skaidymas laukia ir „Google? Sukėlė tikrą audrą Europos Parlamento rezoliucija, […]

 • „Europos klubas“: Ilgai lauktas Junkerio planas – pristatytas

  Lapkričio 26 dieną Europos Komisija paskelbė 315 milijardų eurų vertės investicijų planą. Juo siekiama skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Lėšas planuojama paskirstyti 2015-2017 metais. Europos Komisijos skaičiavimu, naujasis investicijų planas į ES BVP turėtų įnešti papildomus 330 – 410 mlrd. eurų ir sukurti iki 1,3 mln. naujų darbo vietų. „Tai yra didžiausios ES […]