Bendradarbiaujant Alytui ir Gižyckui stiprinama švietimo sistema

„Gižycko pavieto – Alytaus miesto švietimo strateginė partnerystė“ baigiamoji konferencija. (AMS nuotr.)

Alytaus Jaunimo centre vyko Erasmus+ programos projekto „Gižycko pavieto – Alytaus miesto švietimo strateginė partnerystė“ baigiamoji konferencija. Apie šį projektą poklabis su Alytaus jaunimo centro direktore Jūrate Treigiene. Klausykite pokalbio.

 

Projekte dalyvauja 100 mokytojų iš Gižycko pavieto ir Alytaus miesto, 10 darbuotojų iš Gižycko pavieto švietimo raidos centro ir 2 asmenys iš Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos, 1 savivaldybės administracijos atstovas. O projekto tikslas – padėti spręsti mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo problemą Gižycko paviete ir Alytaus mieste.

„Gižycko pavieto – Alytaus miesto švietimo strateginė partnerystė“ baigiamoji konferencija. (AMS nuotr.)

Programos metu įvyko 3 mokymai: 2 mokymai Gižycke ir 1 mokymai Alytuje. Mokymų metu buvo nagrinėjamos inovatyvių mokymo metodų, naudojant IKT, taikymo prielaidos ir pagrindiniai principai. Tarptautinio bendradarbiavimo dėka mokytojai turėjo unikalią galimybę susipažinti su abiejų šalių mokyklomis ir kitomis švietimo įstaigomis, pasidalinti gerąja patirtimi, kurią sėkmingai taikys savo kasdieniniame darbe. Mokymų metu įgytas žinias projekto dalyviai pritaikė savo veikloje: dirbdami tarptautinėse porose parengė medžiagą, kurią pateikė bendroje „tarptautinėje“ pamokoje. Pamokų fragmentus ir pristatymus mokytojai pateiks baigiamojoje konferencijoje.

Vykdant projekto veiklas, buvo pateikti siūlymai, kaip pagerinti mokyklų ugdomąją veiklą, pateiktos rekomendacijos miestų partnerių savivaldybių švietimo strategijoms.

Komentarai

komentarai(-ų)