Dalytė Nekraševičienė sako, kad žmonės atsakingai pažiūrėjo į nurodytus reikalavimus ir saugojosi išorės oro

Tyrimai parodė, kad Miklusėnų gyvenamųjų patalpų ore rastas tam tikras kiekis gaisrui būdingų medžiagų neviršijo maksimaliai leistinų verčių, o tai rodo, kad gyventojai laikėsi pateiktų reikalavimų, sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus departamento laikinai einanti pareigas direktorė Dalytė Nekraševičienė. Pasak jos, tai rodo, kad žmonės atsakingai pažiūrėjo į nurodytus reikalavimus ir saugojosi išorės oro. FM 99 pasakoja Dalytė Nekraševičienė .

 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras pateikia oro taršos tyrimų duomenis nuo gaisro pradžios iki spalio 28 d. Susipažinkime:

2019 m. spalio 16 d. atliktų laboratorinių VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro tyrimų rezultatai parodė, kad patalpose yra gaisro metu susidarančių gyvenamajai aplinkai nebūdingų medžiagų: organinių lakiųjų junginių – stireno, benzeno, etanolo, 2-etoksietanolio bei neorganinių junginių – sieros dioksido, kietųjų dalelių (kaip suodžių).

Spalio 17 d. buvo atlikti laboratoriniai tyrimai lopšelyje-darželyje „Putinėlis“. Jame nenustatyta tirtų cheminių medžiagų didžiausių leidžiamų vienkartinių koncentracijų viršijimų.

Spalio 22 d. atlikus laboratorinius gyvenamųjų patalpų oro tyrimus Alytaus m. Pramonės g. bei Miklusėnų gyv. nustatyta, kad gaisro metu išsiskiriančios medžiagos galėjo patekti į gyvenamųjų patalpų orą. Patalpų ore aptiktos 6 padangų gaisro dūmams būdingos medžiagos, tačiau nei vienos iš jų koncentracijos neviršijo vienkartinių leistinų verčių.

Praėjus 24 val. nuo tyrimų pradžios Alytuje kur spalio 16 dieną užsiliepsnojo UAB „Ekologistika“ priklausančios padangos, Aplinkos apsaugos agentūros specialistai palygino gautus rezultatus su analizuojamiems teršalams nustatytomis ribinėmis vertėmis. Matavimai buvo atliekami Naujojoje g. 146/ Jurginių g. 2A, apie 2,3 km į šiaurės vakarus nuo gaisro židinio. Nei vieno tirto teršalo koncentracijos tyrimų vietoje neviršijo nustatytų normų.

Naktį iš spalio 17 į 18 d. Alytaus mieste matavimus atlikusi laboratorija didelių pokyčių neužfiksavo. Kietųjų dalelių KD10 valandinės koncentracijos svyravo nuo 10 iki 120 µg/m³, kietųjų dalelių KD2,5 – nuo 8 iki 54 µg/m³, t. y. kai kuriomis valandomis oro užterštumo lygis šiais teršalais buvo aukštas. Tačiau vidutinės kietųjų dalelių ir kitų oro teršalų koncentracijos buvo nedidelės ir nepavojingos žmonių sveikatai:

  • Azoto dioksido koncentracijos svyravo nuo 7 iki 68 µg/m³ (1 val. maks. koncentracijos ribinė vertė 200 µg/m³).
  • Sieros dioksido – nuo 5,1 iki 9,3 µg/m³ (1 val. maks. koncentracijos ribinė vertė 350 µg/m³);
  • Anglies monoksido koncentracija siekė 0,32–0,78 mg/m³, benzeno – 0,24–1,70 µg/m³.

Spalio 18 d. 23 val. KD10 valandinės koncentracijos Naujosios g. tyrimų vietoje svyravo nuo 31 iki 94 µg/m³, fiksuotas aukštas užterštumo šiuo teršalu lygis. Benzeno koncentracija aplinkos ore buvo padidėjusi.

Putinų gatvėje valandinės kietųjų dalelių ir benzeno koncentracijos iki spalio 19 d. 10 val. ryto buvo labai aukštos. 9 val. KD10 koncentracija siekė 479 µg/m³, KD2.5 – 344 µg/m³, benzeno – 5,0 µg/m³.

Spalio 19 d. 15 val. kietųjų dalelių koncentracijos Putinų g. 2 buvo aukštos.

Spalio 19 d. 23 val. oro užterštumas kietosiomis dalelėmis Alytuje buvo aukštas (KD10 valandos koncentracijos svyravo nuo 48 iki 76 µg/m³, KD2,5 – nuo 24 iki 53 µg/m³ ).

Spalio 20 d. dvi mobiliosios oro kokybės tyrimų stotys iš Lenkijos atvyko padėti tirti oro kokybės Alytuje. Pirmoji stotis pradėjo matavimus Putinų g. 8A jau nuo 13 val. Antroji stotis atvyko vakare ir oro užterštumą tyrė Naujojoje g. 146.

Spalio 21 d. Alytaus mieste, Naujojoje g. 146, matavimų vietoje oro kokybės rodikliai ankstų rytą buvo prasti. Pagal matavimo stoties, esančios Putinų g. 8A, duomenis teršalų koncentracijos naktį ir rytą aplinkos ore buvo žymiai mažesnės nei kitose vietose. Oro užterštumas kietosiomis dalelėmis 9 ryto buvo vidutinis.

Spalio 21 d. 15 val. vėjui pasisukus iš šiaurės rytų, teršalų koncentracijos padidėjimas užfiksuotas mieste veikiančioje oro kokybės tyrimų stotyje. 21 val. 30 min. mieste kietųjų dalelių vidurkis Naujojoje g. 146 siekė 59 mkg/m3, o Putinų g. 8A – 45 mkg/m3.

Spalio 25 d. rytą kietųjų dalelių koncentracija kiek padidėjo, tačiau neviršijo ribinės vertės. Tos pačios dienos KD10 vidutinė paros koncentracija padidėjo, bet neviršijo paros ribinės vertės.

Apibendrinus 2019 m. spalio 26 d. – spalio 28 d. iki 4.00 val. Alytuje darytus oro matavimus kietųjų dalelių koncentracijos nebeviršijo nustatytos paros ribinės vertės ir palaipsniui vis mažėjo.

Su išsamiais oro tyrimų duomenimis galima susipažinti tinklalapyje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=40f600a6-6fb8-4372-9573-538a9225704d

Komentarai

komentarai(-ų)