Dažniausiai užduodami klausimai dėl žemės mokesčio paskaičiavimo Alytaus miesto ir rajono savivaldybėse

Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai pateikia užduodamus klausimus ir atsakymus dėl žemės mokesčio paskaičiavimo Alytaus miesto ir rajono savivaldybėse.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA1.  Ar išaugo žemės mokestis Alytaus mieste ir rajone?

Žemės mokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į:

·         mokestinę žemės sklypo vertę,

·         taikomas pereinamojo laikotarpio nuostatas,

·         savivaldybės patvirtintus žemės mokesčio tarifus ir lengvatas.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. nustatyti tokie patys kaip 2013 m. žemės mokesčio tarifai – žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemei 1 proc., kitos paskirties žemei (gyvenamosios teritorijos ir kitos paskirties) nuo 0,40 proc. iki 0,80 proc. Šiais metais žemės mokesčio mokėtojai į Alytaus miesto savivaldybės biudžetą turėtų sumokėti 584 tūkst. litų, praeitais metais buvo apskaičiuota 392 tūkst. litų žemės mokesčio. Alytaus rajono savivaldybės sprendimu 2014 m. žemės mokesčio tarifai padidėjo žemės ūkio paskirties žemei (nuo 1,6 iki 2 proc.) ir mėgėjiškų sodų paskirties žemei (nuo 1 iki 4 proc.). Šiemet į Alytaus rajono savivaldybės biudžetą žemės mokesčio turėtų būti sumokėta – 1 mln. 286 tūkst. litų, pernai buvo apskaičiuota 1 mln. 272 tūkst. litų žemės mokesčio. Žemės mokesčio skaičiuoklę galima rasti VMI svetainėje.

Dažniausiai užduodami klausimai dėl žemės mokesčio paskaičiavimo Alytaus miesto ir rajono savivaldybėseFM99 (4)2. Kodėl tokia žemės vertė, kas tas pereinamasis laikotarpis?

Žemės mokestis nuo 2013 metų skaičiuojamas nuo žemės vidutinės rinkos vertės, kuri žymiai didesnė už buvusią neindeksuotą vertę. Valstybės įmonė Registrų centras 2013 m. sausio 1 d. visiems sklypams nustatė žemės vidutinę rinkos vertę, ši vertė nustatyta 5 metų laikotarpiui. Tačiau žemės mokestinė vertė gali būti nustatoma ir individualiu vertinimu.

Nuo 2013 m. žemės ūkio paskirties žemės (išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas) mokestinė vertė yra jos vidutinė rinkos vertė arba vertė, nustatyta atlikus individualų žemės vertinimą, padauginta iš koeficiento 0,35, kitų paskirčių žemėms vertės mažinimo koeficientų neliko. Sklypų mokestines vertes galima pasitikrinti Registrų centro tinklapyje.

Pereinamojo laikotarpio nuostatos taikomos tuo atveju jeigu:

Palyginti su 2012 metų mokestiniu laikotarpiu, 2013 metais žemės ploto vieneto (aro) mokestinė vertė padidėjo, iš šios mokestinės vertės 2013 metais atimama 0,8 šio žemės ploto vieneto (aro) mokestinės vertės padidėjimo sumos, 2014 metų mokestiniu laikotarpiu – 0,6, 2015 metų mokestiniu laikotarpiu – 0,4, 2016 metų mokestiniu laikotarpiu – 0,2.

Dažniausiai užduodami klausimai dėl žemės mokesčio paskaičiavimo Alytaus miesto ir rajono savivaldybėseFM99 (3)3.  Kam taikomos lengvatos?

Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytas 2014 m. žemės mokesčiu neapmokestinamas 10 arų ploto žemės sklypo dydis Alytaus miesto žemės savininkams – fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai.

Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta lengvatos žemės savininkams, kai nurodytųjų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, ir nepilnamečiams vaikams, jeigu priklausančio žemės sklypo dydis kaimo vietovėje neviršija 1 hektaro, ne kaimo vietovėje (Daugų ir Simo miesteliuose) – 6 arų. Lengvatos taip pat taikomos žemės sklypų nuomininkams, jei žemės sklypas išnuomotas ne aukciono tvarka.

4.   Kodėl reikia mokėti už sodų žemę?

Sodų žemė yra apmokestinama. Žemės mokesčio tarifus kaip ir kitų paskirčių žemei, ir sodų žemei nustato savivaldybių tarybos. Žemės mokesčio tarifas gali būti nustatomas nuo 0,01, iki 4 procentų. 2014 m. didžiausią tarifą (4 proc.) sodų žemei yra patvirtinusi Alytaus raj. savivaldybė (2013 m. buvo patvirtinusi 1 proc. tarifą).

5.  Iki kada reikia sumokėti žemės mokestį, kaip skaičiuojami delspinigiai?

Iki mokėjimo termino (2014-11-17) nesumokėjus žemės mokesčio, skaičiuojami delspinigiai. Šiuo metu taikomas delspinigių dydis 0,03 procento už kiekvieną po deklaravimo termino mokamą dieną.

Dažniausiai užduodami klausimai dėl žemės mokesčio paskaičiavimo Alytaus miesto ir rajono savivaldybėseFM99 (6)6.   Ar galima žemės mokestį susimokėti pašte?

Gyventojai mokėdami įmokas į VMI surenkamąją sąskaitą gali rinktis, per kokį mokėjimo paslaugų teikėją sumokėti. Žemės mokestį galima susimokėti bankuose, AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose, bei MAXIMA LT, kasose, „Perlo paslaugos“ terminaluose, „Virtualių paslaugų operatorius“ spaudos kioskuose, bei kitose įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose.

7.   Kur kreiptis kilus klausimams apie apleistą žemę?

Kilus klausimams dėl duomenų apie apleistą žemę mokesčių mokėtojai turėtų kreiptis į Valstybės įmonę Valstybės žemės fondas elektroniniu paštu apleistoszemes@vzf.lt ar telefonu 8 682 36302 arba į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos elektroniniu paštu antanas.pieviskis@nzt.lt ar telefonu (8 5) 200 0288, o dėl žemės sklypo į savivaldybės administraciją, kurios teritorijoje yra apleistos žemės plotą turintis žemės sklypas.

Komentarai

komentarai(-ų)