Didėja išmokos vaikams

 

Nuo sausio 1 d. įsigaliojo Išmokų vaikams įstatymo pakeitimai. Supažindiname su šio įstatymo pakeitimais:

  • Padidinama universali išmoka vaikui nuo 30,02 Eur iki 50,16 Eur dydžio, o neįgaliam vaikui (iki 18 metų) universali išmoka vaikui – nuo 30,02 Eur iki 69,92 Eur dydžio;
  • suvienodinamas papildomai skiriamos išmokos vaikui dydis 20,14 Eur;
  • nustatyta, kad išmoką vaikui turi teisę gauti emancipuoti ir susituokę vaikai (asmenys);
  • nustatyta, kad išmoka vaikui gali būti mokama ir vaikui nuo 14 iki 18 metų, turinčiam tėvų ar rūpintojų sutikimą;
  • netaikomas Išmokų vaikams įstatyme nustatytas reikalavimas gyventi Lietuvos Respublikoje vaikams (asmenims), skiriant išmoką vaikui ir globos (rūpybos) išmoką besimokantiems ar studijuojantiems buvusiems globotiniams nustatytas išmokas jų mokymosi užsienio valstybių mokymo įstaigose laikotarpiu;

Didėja išmokos vaikams

  • nustatyta savivaldybės administracijoms teisė, jeigu yra pagrįstų įtarimų dėl vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimo tikslingumo, apklausti besikreipiančius dėl išmokos asmenis, tikrinti jų gyvenimo sąlygas ir, surašius socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą bei gavus socialinio darbuotojo rekomendaciją dėl vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimo būdų, nustatytų Išmokų vaikams įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje, priimti sprendimą dėl tikslingo vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimo.

Komentarai

komentarai(-ų)