„Dienos tema“ – paaiškėjo Dainavos apygardos partizanams skirto paminklo autoriai

Paaiškėjo paminklo Dainavos apygardos partizanams projektų autoriai. Pirmąją vietą laimėjusio paminklo metalinio bunkerio autorius – vilnietis Rytas Jonas Belevičius, antroji vieta atiteko klaipėdiečiui Gintautui Jonkui sukūrusiam obeliską, trečioji – paminklo „Gynėjo dvasia“ autoriams Tautvilui Povilioniui ir Aidui Bumbuliui iš Kauno. Plačiau apie tai klausykite pokalbio su Alytaus miesto savivaldybės vyriausiu architektu Mindaugu Matažinsku.

Alytaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas

Dar nė ne­spė­jus pa­aiš­kė­ti siū­lo­mo pro­jek­to au­to­riui, pa­skelb­ta elek­tro­ni­nė Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jų pe­ti­ci­ja, ku­rią ga­li­ma pa­si­ra­šy­ti in­ter­ne­te „Už I Aly­taus aikš­tę ir jos iš­sau­go­ji­mą!“. Jo­je pra­šo­ma pa­min­klui pa­rink­ti ki­tą, su par­ti­za­nų ko­vų is­to­ri­ja la­biau su­si­ju­sią, Aly­taus vie­tą, o is­to­ri­nę aikš­tę pa­lik­ti aly­tiš­kiams ir ne­dar­ky­ti jos abe­jo­ti­nais es­te­ti­niais spren­di­mais.

Kaip sako Mindaugas Matažinskas „visuomenėje yra toks posakis: imamasi kažkokių tai priemonių, kai pamatome buldozerį už lango. Keista, kodėl nebuvo sureaguota anksčiau. Gal būtų tikrai daug lengviau tą situaciją išspręsti, galbūt čia trūksta piliečių aktyvumo, nes šitas projektas buvo viešinamas ilgai.“

Pirmosios vietos nugalėtojas (AMS iliustracija)

Praėjusį penktadienį baigėsi Paminklo Dainavos apygardos partizanams sukūrimo konkursas. Jo metu autoriai vertinimo komisijai pateikė 6 paminklo projektus. Susumavus konkurso rezultatus paaiškėjo, kad pirmoji vieta atiteko bunkeriui, antroji – obeliskui, trečioji – metaliniam kareiviui. Apžiūrėti šiuos ir kitus konkursui pateiktus projektus Alytaus miesto gyventojai gali užsukę į Alytaus kraštotyros muziejų (antradieniais – penktadieniais 9–18 val., ketvirtadieniais – 10–16 val., sekmadieniais ir pirmadieniais muziejus nedirba).

Paminklo Dainavos apygardos 1944–1953 m. partizanams projektinės dokumentacijos parengimo ir projekto vykdymo pirkimo komisija dviem geriausių darbų autoriams įteiks po 2 tūkst. eurų premijas, trečios vietos laimėtojo laukia 1 tūkstančio eurų prizas.

Komentarai

komentarai(-ų)