„ES – nepraėjęs laikas“: natūrali gamta ir išsaugotas kultūros paveldas Dzūkijos nacionaliniame parke

„ES – nepraėjęs laikas“: natūrali gamta ir išsaugotas kultūros paveldas Dzūkijos nacionaliniame parke. Kas padaryta ir kokie rezultatai. Pokalbis su Dzūkijos nacionalinio parko direktoriaus pavaduotoju Eugenijumi Drobeliu bei Gamtos skyriaus vedėju Mindaugu Lapele. Klausyti „ES – nepraėjęs laikas“

Dzūkijoje, kaip niekur kitur Lietuvoje, išlikusi tradicinio gyvenimo būdo, saikingo ūkininkavimo ir natūralios gamtos darna. Senuosiuose kaimuose iki šiol išlikusi smulkaus ūkio sąnkloda, tradiciniai amatai ir verslai, senovinės apeigos ir papročiai. Tačiau kaimų gyventojai sensta, sodybos tuštėja, laukai ir pievos užauga mišku, vis skurdesnė tampa biologinė įvairovė. Senieji vietos gyventojai draugiškai sutaria su gamta, o naujieji gyventojai kartais nori kai ką pakeisti. Tačiau kaip sako specialistai, šio projekto dėka daug padaryta skleidžiant informaciją apie saugomus dalykus, pajusti senolių dvasią.

Š io projekto „Visuomenės švietimas apie gamtos ir kultūros paveldo vertybių bei ekologinio turizmo išteklių panaudojimą Dzūkijos nacionalinio parko ir čŒepkelių valstybinio gamtinio rezervato subalansuotam vystymui“ esmė skleisti nformaciją apie saugomų teritorijų svarbą. Labai didelis dėmesys projekto įgyvendinimo eigoje buvo skirtas neįgaliems žmonėms. Jiems išleista audio knyga, nes parke yra įrengta lankytinų objektų pritaikytų žmonėms su negalia. Taip pat buvo rengiami seminarai, kurių metu vietos bendruomenei buvo pristatomos ekologinio turizmo bei ūkininkavimo galimybės, medinės architektūros ir namų puošybos išsaugojimo būtinumas. Tuo pačiu siekta vietiniams gyventojams sudaryti sąlygas plėtoti verslą, turėti naudos ir pasinaudoti saugomose teritorijose atsiveriančiomis galimybėmis. beje, projekto dėka išleista knyga, surengtos parodos, sukurtas internetinis puslapis ir kita.

„ES – nepraėjęs laikas“. Laida skirta susipažinti su ES paramos lėšomis finansuojamais projektais, vykdomais Dzūkijoje.

„ES – nepraėjęs laikas“ klausykite kas antrą antradienį 10.30 val., laida kartojama trečiadienį 19.10 val. ir penktadienį 17.30 val.

Laida finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis

kalbėk zinios@fm99.lt

 

Komentarai

komentarai(-ų)