„ES – nepraėjęs laikas“ – pilnų namų bendruomenė grąžina ten, iš kur „iškrito“ jų narys

„ES – nepraėjęs laikas“ –  pilnų namų bendruomenė grąžina ten, iš kur „iškrito“ jų narys.  Apie tai kalbamės su Pilnų namų bendruomenės  projektų vadove  Rūta Jakuboniene.

Pilnu namu bendruomene 1131Pilnų namų bendruomenė jungia žmones, ieškančius pagalbos ir paramos, paklydusius ir galinčius pagelbėti. Šią bendruomenę sudaro pasišventusieji broliai ir besirengiantieji pasišvęsti, garbės nariai, globojami žmonės bei tie, kurie gyvena reabilitacijos laikotarpiu, siekdami atsisakyti priklausomybių. Pilnų namų bendruomenė plėsdama savo veiklą ir siekdama gerinti situaciją, įgyvendina įvairius projektus. Vienas jų – tai pagelbėti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms  integruotis į darbo rinką bei išvengiant jų socialinės atskirties. Tad, įgyvendinant projektą reabilitacijoje esantiems, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų gyventojams buvo suteikiama gyvenamoji vieta,  socialinės, psichologinės paslaugos. Stengiamasi juos įtraukti į darbo rinką, mokant profesijos.Projekto dalyviai išklausė kompiuterinio raštingumo pradmenis, mokėsi , kaip prižiūrėti smulkiuosius želdynus, ugdė savo socialinius įgūdžius. Tokia pagalba yra būtina tam, kad po reabilitacijos laikotarpio palengvintų žmogaus integraciją į visuomenę ir darbo rinką.

„ES – nepraėjęs laikas“. Laida skirta susipažinti su ES paramos lėšomis finansuojamais projektais, vykdomais Dzūkijoje.

„ES – nepraėjęs laikas“ klausykite kas antrą antradienį 10.30 val., laida kartojama trečiadienį 19.10 val. ir penktadienį 17.30 val. Laida finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis

Komentarai

komentarai(-ų)