„ES – nepraėjęs laikas“ – Pivašiūnai – piligrimų meka Dzūkijoje

Pivasiunai„ES – nepraėjęs laikas“ – Pivašiūnai piligrimų meka Dzūkijoje

Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios statinių kompleksas – tai unikalus sakralinis kultūros paveldo objektas. Jis įtrauktas į Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektų sąrašą. Objektas yra Alytaus rajono savivaldybėje, kuri yra garsi savo gamtinių išteklių ir aplinkos paveldu. Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia yra svarbus medinės sakralinės architektūros objektas Lietuvoje. Pivašiūnai yra gausiai lankomi tiek tikinčiųjų, tiek istorijos, architektūros mylėtojų ir pavienių turistų.

Vienas iš reikšmingiausių komplekso pastatų – medinis XIX a. senosios klebonijos pastatas (unikalus kodas 33145) – šiuo metu yra avarinės būklės. Projekto tikslas – restauruoti ir pritaikyti turizmo reikmėms reikšmingo kultūros paveldo objekto – Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso pastatą – senąją kleboniją.Restauravus ir pritaikius šį pastatą viešajam lankymui, būtų užtikrinti turistų srautai ne tik atlaidų metu. Būtų prailgintas turistų apsilankymo laikas. Įrengus informacinį centrą butų padidintos pažinimo, informacijos gavimo galimybės, o organizuojant įvairias parodas ir renginius būtų tenkinami turistų ne tik religiniai,  bet ir kultūriniai-meniniai poreikiai.

Pokalbis su Pivašiūnų parapijos klebonu mons. Vincu Baubliu.

„ES – nepraėjęs laikas“. Laida skirta susipažinti su ES paramos lėšomis finansuojamais projektais, vykdomais Dzūkijoje.

„ES – nepraėjęs laikas“ klausykite kas antrą antradienį 10.30 val., laida kartojama trečiadienį 19.10 val. ir penktadienį 17.30 val. Laida finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis

 

 

 

Komentarai

komentarai(-ų)