"ES – nepraėjęs laikas" – regiono verslui reikalingi kvalifikuoti specialistai. Kokios galimybės tobulėti?

„ES – nepraėjęs laikas“ – regiono verslui reikalingi kvalifikuoti specialistai. Kokios galimybės tobulėti? Pokalbis apie Alytaus krašto įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą – su Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininke, Alytaus krašto verslininkų asociacijos prezidente Dalia Matukiene. Klausyti „ES – nepraėjęs laikas“

Regiono verslas konkuruoja tiek Lietuvos, tiek pasaulio rinkose lygiai taip pat, kaip ir verslas, kuriamas didžiuosiuose miestuose. Visur ir visada reikalinga kvalifikuoti darbuotojai, garantuojantys verslo augimą ir plėtrą. O kokios galimybės tobulėti ir kelti kvalifikaciją, neatsitraukus nuo darbo vietos, regione.
Š iandien Alytaus regionas, nepaisant ilgamečių pramonės plėtros tradicijų, susiduria su iššūkiais plėtojant smulkų verslą. Mažos ir labai mažos įmonės susiduria su žmogiškųjų išteklių problemomis – darbuotojų pasiūla neatitinka darbdavio poreikio ir keliamų reikalavimų. Š ios spragos užpildymui vykdomas projektas „Alytaus krašto įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“. Projektu siekiama ugdyti Alytaus krašto įmonių darbuotojų ir vadovų specialiąsias profesines žinias ir gebėjimus, kurie suteikia galimybę efektyviau atlikti savo profesines užduotis, lanksčiau prisitaikyti prie kintančios įmonių verslo aplinkos, jautriau atliepti į darbo rinkos poreikius.

„ES – nepraėjęs laikas“. Laida skirta susipažinti su ES paramos lėšomis finansuojamais projektais, vykdomais Dzūkijoje.

„ES – nepraėjęs laikas“ klausykite kas antrą antradienį 10.30 val., laida kartojama trečiadienį 19.10 val. ir penktadienį 17.30 val. Laida finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis

kalbėk zinios@fm99.lt

 

Komentarai

komentarai(-ų)