„Gyvas miestas“: Skautai – kas šie žmonės? Kokie jie ir kokias vertybes puoselėja mūsų mažųjų širdyse?

Radijo stoties „FM99“ eteryje laida „Gyvas miestas“. Kiekvieną trečiadienį kalbame apie tai, kas vyksta tarp mūsų. Čia kultūros, architektūros, urbanistikos ir ekonomikos aktualijos iš Lietuvos bei pasaulio. „Gyvas miestas“ „FM99“ eteryje trečiadieniais 14.30 val., laida kartojama ketvirtadienį po 20 val. bei sekmadienį po 16 val.

Šiandien ir vėl atsisukime į mūsų ateities kartą ir pasikalbėkime apie neformalųjį ugdymą. Su Lietuvos skautijos vadove Ieva Brogiene kalbėjome apie tai, kad skautai turi neformalaus švietimo programas per 30 Lietuvos savivaldybių, įskaitant ir Alytų, apie esminius programos tikslus, pagrindinius iššūkius, – kviečiame pasiklausyti.

Lietuvos skautija yra Lietuvos visuomeninė, laisvanoriška, nepolitinė organizacija, veikianti pagal įstatuose suformuluotus tikslus, principus ir metodą. Ji atvira Lietuvos gyventojams nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, religijos, lyties ar visuomeninės padėties. Lietuvos skautijos tikslas – ugdyti jaunus žmones, siekiant jų, kaip individų, atsakingų piliečių ir jų vietinės, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės narių, pilno fizinio, intelektualinio, socialinio ir dvasinio potencialo išraiškos. Lietuvos skautija yra didžiausia skautus vienijanti organizacija Lietuvoje. Ji vienija per 2700 skautų visuose Lietuvos regionuose. Ieva Brogienė – aktyviai įsitraukusi į skautišką veiklą prieš 20 m. Mokėsi ir augo pagal skautišką programą, ugdėsi kompetencijas ir nuo 2013 m. vadovauja Lietuvos skautijai.

Ieva Brogienė (nuotr. iš asmeninio archyvo)

Lietuvos skautija Alytaus mieste įgyvendina neformalaus vaikų švietimo programą “Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa Alytaus miesto savivaldybės mokyklų mokiniams” Programos įgyvendinimas paremtas pasaulyje pripažintu „skautiškuoju metodu“ (jo elementai: mokymasis veikiant, mažų grupių sistema, gamtos pažinimas ir veikla joje, vadovo pavyzdys, asmeninio pažangumo sistema, įžodis ir priesakai, simbolika). Užsiėmimų veiklos organizuojamos pagal amžiaus grupes (6–10 m., 11–14 m., 15–19 (21) m.). Vaikai, veikdami mažose grupelėse (skiltyse), susikuria simboliką, prisiima pareigų, kelia idėjas, planuoja jų įgyvendinimą, priima sprendimus, aptaria vykdytą veiklą. Aktyviųjų metodų pagalba susipažįsta su skautybės kaip Lietuvos ir pasaulinio vaikų ir jaunimo judėjimo istorija, mokosi elgtis ekstremalių situacijų aplinkybėmis, eina į žygį, stebi gamtą, domisi gimtojo krašto kultūra ir istorija, mokosi stovyklauti, atlieka kūrybines bei konstravimo (pionerijos) užduotis, įgyja skautiškų specialybių, kartu su grupe sugalvoja ir atlieka gerąjį darbelį vietos bendruomenei. Programa paremta pakopine ugdymo sistema, kur kiekvienas dalyvis asmeniškai seka savo pažangą ir drauge su ugdytoju vertina savo pasiekimus, kurie pažymimi įteikiant specialius ženklus-simbolius. Programoje dalyvaujantys vaikai formuojasi asmeninių vertybių sistemą, ugdosi kritinį mąstymą, sustiprina savo pilietines pozicijas – tai tampa jų savastimi, patiriant skautiško nuotykio dvasią, įgyjant gyvenimiškų įgūdžių, dar geriau pažįstant save ir aplinką, surandant naujų draugų.

Komentarai

komentarai(-ų)