In Memoriam – Jonas Pavilonis

Alytaus mišraus choro „Putinas“ įkūrėjas ir ilgametis meno vadovas, chorinės muzikos puoselėtojas, Alytaus kultūros premijų laureatas Jonas Vytautas Pavilonis bus pašarvotas spalio 20 d. (penktadienį) vakare „Skausmo užuovėjos“ 4 salėje, šeštadienį 18 val. mišios Šv. Kazimiero bažnyčioje, laidotuvės sekmadienį, spalio 22 d.,14 val. Laidos Užupių kapinėse.

Jonas Pavilonis

Komentarai

komentarai(-ų)