Kokie pasikeitimai įvyko vaiko teisių apsaugos sistemoje, pokalbis su Renata Kruk

Kas pasikeitė nuo sausio  1-osios kokios yra vaiko teisių apsaugos sistemos naujovės?

Pagrindinė naujiena ta, kad nuo sausio 1 d nebeliko grėsmės vaikui lygių nustatymo,  pereita prie vaiko ir šeimos poreikių vertinimo.

FM99 pokalbis su Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresniąja patarėja Renata Kruk:

 

Gavus pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, specialistai vertina ar pranešimas pasitvirtino, ar yra jame vaiko teisių pažeidimo požymių, ar pranešimas nėra melagingas. Pastaruoju atveju vaiko teisių tarnyba turi teisę bausti asmenis, pateikusius melagingą informaciją.

Tačiau reikėtų pabrėžti, kad nepasitvirtinęs pranešimas nėra laikomas melagingu. Tai reiškia, kad melagingas pranešimas turi būti įrodytas.

Jeigu nustatoma, kad pažeidžiamos vaiko teisės, tuomet vertinama vaiko situacija, nustatoma ar yra pagalbos šeimai poreikis ar vaikui reikalinga apsauga užtikrinant jo saugumą. Jeigu šeimai ar vaikui bus nustatomas pagalbos poreikis, tuomet pagalbą teiks savivaldybė.

Tuo atveju, jeigu vaiko teisių apsaugos specialistai nustatys vaikui apsaugos poreikį, tuomet pirmiausia bus taikomas naujas laikinosios priežiūros institutas – vaikas iš tėvų nebus paimamas, bet saugumas bus užtikrinamas padedant giminaičiams, artimiems asmenims ar perkeliant vaiką su tėvais, vienu iš tėvų į krizių centrą.

Laikinoji priežiūra gali trukti iki 30 dienų, o jei reikia – pratęsta dar iki 30 dienų.

Jeigu sutariama laikinąją priežiūrą skirti giminaičiams ar kitiems artimiems asmenims, tuomet už kiekvieną vaiką jiems bus mokama laikinosios priežiūros išmoka, kuri gali siekti 228 eurus per mėnesį už kiekvieną vaiką.

Be to, nustačius vaiko apsaugos poreikį, 30 kalendorinių dienų intensyvią pagalbą į krizę patekusiai šeimai ir vaikui, teiks Mobili komanda, siekiant identifikuoti šeimoje kilusias problemas ir padėti jas spręsti.

Į teismą dėl tėvų teisių apribojimo  kreipiamasi tik tuomet, kai išnaudotos visos kitos priemonės, bet tėvai nerodys jokių pastangų keistis ar keisti savo elgesį. Tuo atveju, kuomet laikinoji priežiūra nedavė vaisių, yra realus pavojus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai, gyvybei ir nutariama kreiptis į teismą dėl vaiko paėmimo iš tėvų, vaiko atstovams pagal įstatymą privalomai atstovaus advokatas.

Gal galite papasakoti plačiau, kaip atliekamas vaiko situacijos vertinimas?

Vertindami vaiko situaciją specialistai pildo vaiko situacijos vertinimo anketą, įvertina turimus duomenis apie šeimą, taip pat renka informaciją iš kitų įstaigų ir institucijų, galinčių turėti reikšmingos informacijos. Apie informacijos rinkimą būtinai informuojami vaiko tėvai.

Vertinimas vyksta atmetimo būdu: pirmiausia vertinama, ar yra pagrindas nustatyti vaiko apsaugos poreikį pagal išvardintus rizikos veiksnius. Kartu bus privalu įvertinti šeimos stiprybes, kurios gali sušvelninti rizikos veiksnius.

Jei apsaugos poreikio nėra, tada žvelgiama į rizikos veiksnius, kurie gali liudyti, kad šeimai, vaikui reikia paslaugų. Jeigu nepastebima ir tokių veiksnių, tada vertinimas baigiamas.

Vertinimo metu šeima pati gali išsakyti, kokios pagalbos ir paslaugų jai reikia – tokią pagalbą ir paslaugas privalės užtikrinti vietos savivaldybės.

Ar teko jau šiais metais pritaikyti naują modelį?

Taip teko, daugeliu atvejų Alytaus apskrityje vertinant vaiko situaciją yra nustatomas pagalbos šeimai poreikis, inicijuojama atvejo vadyba, savivaldybės kaip ir anksčiau teikia pagalbą šeimoms. Yra keletas atvejų, kuomet pritaikėme laikinos priežiūros institutą ir vaikas yra laikinai prižiūrimas giminaičių šeimoje arba vaiko tėvai su vaiku apgyvendinti krizių centre, kur jiems teikiam visokeriopa pagalba.

Ar praktikoje pasiteisina šis naujas modelis?

Taip, norėčiau pasidžiaugti laikinos priežiūros instituto nauda.

Šio įrankio pagalba siekiama efektyviau ginti vaiko prigimtinę teisę augti biologinėje šeimoje ir išsaugoti giminystės ryšius, užtikrinama galimybė šeimai keistis ir keisti savo elgesį nepaimant vaiko iš tėvų ir suteikiant jiems reikiamą pagalbą, tačiau reiktų pabrėžti, kad smurtas prieš vaiką ir fizinės bausmės kaip auklėjimo priemonė išlieka negalimi.

Komentarai

komentarai(-ų)