„Kūrybai mane įkvepia žmonės“, – teigia Alytaus miestą puošiantis Pijus Šematulskis

Daug metų šalia UP „Jotvingis“ stovėjo neišvaizdi transformatorinė, kuri nepuošė aplinkos. Tiek praeiviai, tiek vairuotojai matydavo ją niūrią bei apipaišytą.  Atgaivinti transformatorinę nusprendė gatvės menininkas Pijus Šematulskis. Darbo autorius piešinyje naudojo Zenono Bulgakovo fotografijos motyvus. O šią transformatorinės sieną pasirinko, nes jo manymu ji buvo viena iš labiausiai neišvaizdžių. Tikėtina, kad šiemet  tai dar ne paskutinė siena, kuri bus pasipuošta įdomiu piešiniu.

FM99 pokalbis su Pijumi apie naują jo darbą Alytuje

P.Še­ma­tuls­kio nuo­mo­ne,

„Po­žiū­ris į sie­nų ta­py­bą Aly­tu­je pa­si­kei­tė iš es­mės“

Prieš 12 me­tų jo ini­cia­ty­va ant „Pa­ra­mos“ tvo­ros at­si­ra­do pir­mie­ji le­ga­lūs gra­fi­čiai.

Piešti  Pijus  pradėjo būdamas ketverių, o sienine tapyba susidomėjo 13 metų.  Jaunasis menininkas mokėsi Alytaus dailės mokykloje, o vėliau sieninę tapybą studijavo Vilniaus dailės akademijoje. Pijaus sukurtų sieninės tapybos darbų skaičius sparčiai artėja link 100. Pijus neslepia, kad ne visi jo sukurti darbai jam pačiam patinka. Jaunąjį menininką džiugina vos dvi dešimtys jo darbų.

„Kūrybai mane įkvepia žmonės“

– teigia sieninės tapybos darbais Alytaus miestą puošiantis Pijus Šematulskis,

Komentarai

komentarai(-ų)