Lazdijų ir Varėnos rajonuose statomos naujos gaisrinės

Lazdijų ir Varėnos ugniagesiai naujose gaisrinėse turės atskirą budėtojo postą, patalpas poilsiui, valgymui, persirengimui, garažą, techninę patalpą, dušą ir kt. Statybos darbus planuojama baigti šių metų gruodžio mėnesį. Tai pavyko Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai kartu su partneriais – Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba bei Lenkijos Seinų ir Krukliankų valsčiais įgyvendinant projektą „Jungtiniai veiksmai priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų kokybei gerinti“, kuris startavo šių metų vasario mėnesį.

Lazdijų ir Varėnos rajonuose statomos naujos gaisrinės (VPGT nuotr.)

Šių metų birželio mėnesį Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba pasirašė statybos rangos sutartį su rangovu UAB „Dzūkijos medis“ dėl specialiosios paskirties pastato (gaisrinės) Dzūkų g. 4A, Dzūkų kaime, Būdviečio seniūnijoje, Lazdijų rajone, o Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba pasirašė statybos rangos sutartį su rangovu UAB „Varbitas“ dėl specialiosios paskirties pastato (gaisrinės) Miškininkų g.53, Marcinkonių kaime, Marcinkonių seniūnijoje, Varėnos rajone statybų.

Pagal šį projektą rugsėjo mėnesį Seinuose vyko abiejų šalių ugniagesių 5 dienų mokymai „Keitimasis gerąja patirtimi apie savanorystę“, kuriuose dalyvavo per 50 dalyvių. Jie stiprino teorines žinias, dalijosi patirtimi. Projekto metu dar bus surengti mokymai „Jungtinis reagavimas į ekstremaliąsias situacijas pasienio teritorijoje“, „Pažangus gaisrų gesinimo įrangos naudojimas ir vairavimo įgūdžių nepalankiose gamtinėse sąlygose stiprinimas“, „Jungtinis reagavimas į didelės kultūrinės vertės turto gelbėjimą“ bei „Jaunimo vasaros stovykla savanorystei skatinti“.

Lazdijų ir Varėnos rajonuose statomos naujos gaisrinės (VPGT nuotr.)

Projektas vykdomas pagal programą „Interreg V-A Lietuva – Lenkija“ iš Europos regioninio plėtros fondo lėšų pagal 4 prioritetinę kryptį – „Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas”. Projekto veiklos turėtų būti įgyvendintos per 21 mėnesį. Bendra projekto vertė – 999 442,16 Eur, 85 proc. (849 525,81 Eur) projekto vertės – ES parama.

Komentarai

komentarai(-ų)