Kultūra – tai žmonės. FM99 pokalbis su Alytaus kultūros ir meno tarybos pirmininke Vida Grišmanauskiene

Naujoji mūsų miesto K U L T Ū R O S ir M E N O taryba (AMKMT) – kokia ji ir ką gi ji veiks? Kokiose darbo grupėse dirbs šios nariai artimiausius metus, teiks siūlymus ir įžvalgas? Kviečiame pirmai pažinčiai.

Pirmojo AMKMT posėdžio metu vienbalsiai išrinkta pirmininkė – Alytaus miesto teatro direktoriaus pavaduotoja plėtrai ir rinkodarai, žurnalistė Vida GRIŠMANAUSKIENĖ, Pavaduotojas – dailininkas, pedagogas, ekspertas Arūnas VAITKUS. Kokie artimiausi kultūros ir meno tarybos darbai FM99 pasakoja vida Grišmanauskienė.

Vida Grišmanauskienė

Alytaus miesto savivaldybės etninės kultūros koordinavimo taryboje (tai – visuomeninis patarėjas ir ekspertas miesto etninės kultūros politikos ir globos klausimais) darbuosis Alytaus kultūros centre dirbantis kamerinio choro „Varsa” meno vadovas, politinių kalinių ir tremtinių choro „Atmintis“ vadovas, chorvedys Vidas SIMANAUSKAS.

Vidas Simanauskas

Savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso komisijoje darbuosis Alytaus kultūros centro direktorė, žurnalistė, strateginės komunikacijos specialistė Indrė MIKELIONYTĖ-PRANCULEVIČIENĖ, muzikos atlikėja, Alytaus muzikos mokykloje dirbanti vyresnioji muzikos mokytoja Ingrida KRIKŠČIŪNIENĖ bei A. VAITKUS.

Į kultūros premijų atrankos komisiją deleguoti trys atstovai: žurnalistas, radijo stoties „FM99“ siela Liudas Ramanauskas, A. VAITKUS, Alytaus miesto teatro direktorė, aktorė, meno vadybininkė Inesa PILVELYTĖ.

Programos „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ parengimo ir koordinavimo darbo grupėje savo žiniomis ir darbu prisidės L. RAMANAUSKAS, bendruomenių iniciatyvų koordinatorė, projektų vadovė, teisininkė Klementina GRUZDIENĖ, V. GRIŠMANAUSKIENĖ.I. PILVELYTĖ ir I. MIKELIONYTĖ-PRANCULEVIČIENĖ taip pat šios grupės narės.

Eglė Malinauskienė ir Klementina Gruzdienė

Apie mūsų AMKMT darbus ir planus – būtinai parašysime. O dabar – kviečiame draugauti, kalbėti, rašyti mums čia arba el. p. AlytausMKMT@gmail.com

Komentarai

komentarai(-ų)