Nustatytos Pirmojo Alytaus teritorijoje iš miesto kanalizacijos sklindančių kvapų priežastys

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai pristatytos Pirmojo Alytaus teritorijoje iš miesto kanalizacijos sklindančių kvapų priežastys ir problemos sprendimo būdai.

Pagal paruoštą programą Paslaugos teikėjas UAB „Gabija“ įvykdė Pirmojo Alytaus teritorijoje iš miesto nuotekynės sklindančių kvapų priežasties nustatymo tyrimus ir pateikia surinktų duomenų ir atliktų apklausų analizę. Šių duomenų pagrindu yra paruošti moksliškai pagrįsti šios problemos sprendimo (kvapų panaikinimo) būdų pasiūlymai.

Atlikus tyrimo partnerių ir gyventojų apklausą buvo nustatyta, kad didžiausios nepageidaujamų kvapų koncentracijos aplinkoje buvo fiksuotos prie nuotekų tinklų mazgų Ežerėlio ir A. Juozapavičiaus gatvių sankryžoje bei prie Druskininkų ir A. Juozapavičiaus gatvių žiedo („Stateta“ degalinės žiedas) esančio gesinimo šulinio. Taip pat kvapai buvo fiksuoti ir tose A. Juozapavičiaus g. vietose netoli kontrolinių nuotekynės šulinių bei būstuose, kurių nuotekų išvadai neturėjo atbulinio vožtuvo.

Nustatytos Pirmojo Alytaus teritorijoje iš miesto kanalizacijos sklindančių kvapų priežastys (nautra.lt nuotr.)

Išanalizavus Pirmo Alytaus visus galimus kvapų šaltinius (pramoninius objektus, iš pramonės objektų judančias transporto priemones) ir įvertinus Takniškių sąvartyno geografinę poziciją, nustatyta, kad labiausiai tikėtina nepageidautinų kvapų priežastis – iš nutolusių taršos šaltinių atitekėjusios nuotekos, kurios vėliau patenka į UAB „Dzūkijos vandenys“ eksploatuojamus nuotekų tinklus. Tai patvirtina kitos atliktos įvykdytų tyrimų bei įgyvendintų priemonių analizės. Šalia pasirinktų Ežerėlio ir A. Juozapavičiaus gatvių sankryžos esančioje tinklų sankirtoje teka UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro“ (toliau – ARATC) bei buitinės nuotekos iš Pirmojo Alytaus teritorijoje esančių būstų, o  Druskininkų ir A. Juozapavičiaus gatvių žiede į esantį gesinimo šulinį patenka tik ARATC nuotekos.

Visi tyrimo išvadose paminėti blogą kvapą skleidžiančių nuotekų šaltiniai priklauso ARATC. Nors nėra nustatytas vienintelis ir neginčijamas taršos šaltinis, manoma kad blogų kvapų pasklidimui įtakos turi kompleksinis keleto objektų ir aplinkybių sąryšis, tad ir priimti sprendimai turi būti sisteminiai ir atsižvelgiant bendrai į visą ARATC kompleksą.

Plačiau apie tyrimą skaitykite čia.

Komentarai

komentarai(-ų)