P.Auštrevičius: „Du metai buvo lyg paskutinės galimybės viltis“

Europarlamentaras P. Auštrevičius

Europos Parlamentas turės patvirtinti Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimą dėl išstojimo paprasta balsavime dalyvaujančių europarlamentarų balsų dauguma. Dėl šio klausimo Parlamentas balsuos po to, kai ratifikavimo procesą parlamente užbaigs britai. Preliminariai balsuoti numatyta sausio 29-ąją. Trečiadienį, sausio 15 d priimtoje rezoliucijoje (610 balsų už, 29 prieš, 68 susilaikė) europarlamentarai pažymi, kad sprendimas bus priimtas atsižvelgus į piliečių teisių apsaugos garantijas po išstojimo.

Apie tai  Petras Auštrevičius, frakcijos Renew Europe/ Atnaujinkime Europą narys:

Kaip sako P.Auštrevičius „Vieni džiaugiasi, švenčia, bet kiti… Jo grupės narių nuotaikos yra „tragiškos“. Kaip jis sako, tai žmonės, kurie supranta reikšmę ir įtaką savo šalies istorijai. Jų asmeninės karjeros, jų padėjėjų situacija – „dabar viskas „byra“ “. „Žodis „blogai“ – neapibūdina situacijos, sako parlamentaras.

Rezoliucijos priėmimas dėl piliečių teisių

Pasak Petro Auštrevičiaus, „2020 prasideda su tragiška naujiena. Tai paliečia ne tik britus, bet ir visus kitus, tame tarpe ir lietuvius‘.

Europarlamentarai reiškia susirūpinimą dėl Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ES piliečių, kurie iki 2021 m. birželio 30 d. nepateiks paraiškos dėl nuolatinio gyventojo statuso, ir ragina išvengti „nereikalingo netikrumo“. EP nariai ragina britų vyriausybę aiškiai nurodyti, ką ji laiko „pagrįstomis priežastimis“ pateikti prašymą po šio termino. Jie taip pat reiškia nerimą dėl ribotų galimybių ES piliečiams pateikti tokį prašymą.

Kaip sako, P. Auštrevičius: „Britai yra pasakę, kad Europos piliečiai gaus teises Britanijoje, kokias jie(britai) nuspręs.‘

Savo ruožtu EP nariai susirūpinę dėl numatytos JK institucijos, kuri prižiūrės susitarimo įgyvendinimą, nepriklausomumo ir gebėjimo veikti. Jų nuomone, naudingiau būtų šiam tikslui sukurti bendrą EP ir JK parlamento struktūrą.
EP kviečia visas 27-ias ES šalis ir JK vykdyti informacines kampanijas apie piliečių teises ir jų statuso pokyčius po „Brexit“. Parlamentas taip pat ragina ES valstybes užtikrinti teisinį tikrumą jose gyvenantiems JK piliečiams.
Europarlamentarai apgailestauja dėl Londono pareiškimo, kad laisvas asmenų judėjimas nebebus taikomas po pereinamojo laikotarpio. Jie pabrėžia, kad ateities susitarimas dėl būsimų ES ir JK santykių turėtų apimti ir plataus užmojo nuostatas dėl asmenų judėjimo.
Bet kaip sako P.Auštrevičiaus, „tačiau niekas nežino, kas bus po 2020 metų, kai pasibaigs pereinamasisi laikotarpis.“

ES ir JK susitarimo dėl išstojimo antrojoje dalyje sutarė ginti JK gyvenančių ES piliečių ir 27-iose ES valstybėse gyvenančių JK piliečių bei jų šeimos narių teises. Susitarime numatyta, kad bus išlaikytos ir perkeltos visos socialinio draudimo teisės, o piliečių teisės bus užtikrinamos visą jų gyvenimą. Sutarta, kad susitarimo įgyvendinimo administracinės procedūros bus  skaidrios ir racionalios, o visos formos – trumpos ir paprastos. Procesą prižiūrės nepriklausoma institucija, kurios įgaliojimai atitiks Europos Komisijos įgaliojimus šioje srityje.
JK gyvena apie 3,2 mln. ES piliečių, o 27-iose ES valstybėse – per 1,2 mln. britų.

EP numatytos sąžiningos ir subalansuotos nuostatos, kuriomis siekiama apsaugoti piliečių teises, tiek pereinamuoju laikotarpiu, tiek ir po jo. O kruopštus šių nuostatų įgyvendinimas yra tiesiog būtinas, norint, kad nenukentėtų asmenys ir jų teisės į socialinę apsaugą.

Laida rengiama bendradarbiaujant su Europos Parlamento frakcija Renew Europe / Atnaujinkime Europą

Komentarai

komentarai(-ų)