Paskelbtas atnaujintas neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašas

Informuojame, kad yra atnaujintas neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašas. Dėl dalyvavimo atitinkamoje programoje reikia kreiptis į švietimo teikėją pagal savivaldybės portale paskelbtą programų sąrašą. Programų aprašymas ir švietimo teikėjo kontaktai yra Alytaus miesto savivaldybės portale adresu www.alytus.lt/svietimas/informacija NVŠ teikėjams.  Norint susipažinti su programos aprašymu, reikia aktyvuoti jos pavadinimą. Pasirinkus pageidaujamą programą, dėl sutarties pasirašymo vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) turi kreiptis į švietimo teikėją programoje nurodytais kontaktais, nes tik po sutarties pasirašymo švietimo teikėjas įregistruoja mokinius į Mokinių registrą. Mokinys Mokinių registre gali būti įregistruotas tik vieną kartą.

Neformalusis vaikų švietimas yra neprivalomas ir laisvai pasirenkamas. (AMS nuotr.)

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius prašo šiuos darbus  atlikti iki rugsėjo 15 d. įskaitytinai.  Neformalusis vaikų švietimas yra neprivalomas ir laisvai pasirenkamas.

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos Alytaus miesto savivaldybei, švietimo teikėjams bus paskirstytos Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Po to  su  švietimo teikėjais bus pasirašomos sutartys.

Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo pradžia 2017 m. spalio 1 d.

Komentarai

komentarai(-ų)