Pašventintas rekonstruotas Dainavos apygardos vadavietės štabo bunkeris

Punios šile iškilmingai pašventintas rekonstruotas Dainavos apygardos vadavietės štabo bunkeris, skirtas jame žuvusiems partizanams ir Lietuvos laisvės karių dalyvaviams atminti. Bunkerį savanorystės pagrindais rekonstravo Valstybinių miškų urėdijos Alytaus regioninio padalinio Punios girininkija, Birutės ulonų batalionas, Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto dėstytojai bei studentai, Alytaus Putinų gimnazijos jaunieji šauliai ir mokytojai.

Pašventintas rekonstruotas Dainavos apygardos vadavietės štabo bunkeris (Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono nuotr.)

Lietuvos partizanų „Dainavos“ apygardos štabo vadavietės bunkerio maketą atkūrė buvęs partizanas, po bunkerio susprogdinimo išlikęs gyvas, Juozas Petraška-Patrimpas. 1992 m. birželio 1 d. atstatė Juozo Vitkaus Kauno inžinerinio bataliono kariai. Originalus jo dydis 20 kv. m. (atkurtas šiek tiek mažesnis už originalą).

Pašventintas rekonstruotas Dainavos apygardos vadavietės štabo bunkeris (Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono nuotr.)

Jame buvo galima judėti stačiomis. Viduje buvo įrengta krosnelė. Kaminą atstojo išskaptuota pušis, kuri išorėje atrodė kaip vėtros nulaužta. Bunkeris buvo įkurtas kalnelio šlaite, prie kurio tekėjo upelis-šaltinėlis. Iki Nemuno apie 250-300 m. Tuo upeliu, kuris ir žiemą neužšaldavo, vyrai pasiekdavo į bunkerį. Buvo padarytas specialus įšliaužimas ties upeliu. Partizanas į vidų patekdavo visas šlapias, net ir žiemą. Tačiau norint išgyventi kito pasirinkimo nebuvo. 1947 m. enkavedistams apsupus apygardos štabo bunkerį, vadas Dominykas Jėčys-Ąžuolis ir 3 partizanai žuvo, dar 4 partizanai buvo apsvaiginti granatomis ir paimti gyvi.

Pašventintas rekonstruotas Dainavos apygardos vadavietės štabo bunkeris (Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono nuotr.)

Komentarai

komentarai(-ų)