„Pirmas puslapis“ – ar nauji pastatai pritrauktų investicijų į Alytų?

ALYTAUS NAUJIENOS:

Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je bus svars­to­mas klau­si­mas dėl ga­my­bi­nio pa­sta­to Pra­mo­nės par­ke pro­jek­ta­vi­mo vie­ti­nio biu­dže­to lė­šo­mis. Toks spren­di­mo pro­jek­tas pa­reng­tas savivaldybės va­do­vams įsi­ti­ki­nus nau­jų, mo­der­nių pa­tal­pų po­rei­kiu bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams. Jų sumany­mui pri­ta­ria Ūkio mi­nis­te­ri­jos, „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ at­sto­vai, tvir­ti­nan­tys, kad at­si­ra­sian­čios ver­sli­nin­kams siū­lin­ti­nos pa­ruoš­tos pra­mo­ni­nės pa­tal­pos Aly­tų pa­da­ry­tų kon­ku­ren­cin­gą ša­ly­je, nes to­kių pa­tal­pų Lie­tu­vo­je trūks­ta, o in­ves­tuo­to­jai jų ieš­ko.

Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas, Aly­taus pi­lie­čių frak­ci­jos at­sto­vas Taut­vy­das Ta­mu­le­vi­čius ne kar­tą yra sa­kęs, ko­kią kar­čią pa­mo­ką te­ko pa­tir­ti per­nai, kai dėl tų pa­čių ge­rai įreng­tų, šil­do­mų pra­mo­ni­nių pa­tal­pų Pra­mo­nės ra­jo­ne kon­ku­ra­vo net ke­lios už­sie­nio ka­pi­ta­lo įmo­nės. Jas iš­si­nuo­mo­jo bal­dus ga­mi­nan­ti da­nų įmo­nė „The­ca“, o ki­tos, ieš­ko­ju­sios pa­ruoš­tų pa­tal­pų ga­my­bai, pa­si­trau­kė ne tik iš Aly­taus, bet ir iš Lie­tu­vos.

Su vicemeru Tautvydu Tamulevičiumi kalbėjo „FM99“ žurnalistė Lina Geluncevičiūtė, – pokalbį galite išgirsti įraše.

Alytaus vicemeras Tautvydas Tamulevičius.

LIETUVOS ŽINIOS:

Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovės siūlo įteisinti šeimos nesukūrusių asmenų, taip pat ir tos pačios lyties, sąjungas. Savo pataisas dėl to šiomis dienomis ketina pateikti ir „valstiečiai“, – rašo „Lietuvos žinios“. Parlamentarės Aušrinė Armonaitė ir Viktorija Čmilytė-Nielsen inicijavo Civilinio kodekso pataisas, numatančias dviem būdais įteisinti partnerystę: įregistravus ją pas notarą arba kartu pragyvenus daugiau nei vienus metus. V. Čmilytės-Nielsen teigimu, partnerystės įteisinimas aktualus dešimtims tūkstančių Lietuvos porų. „Mūsų manymu, valstybė neturėtų ignoruoti ar diskriminuoti nemažos dalies savo piliečių, gyvenančių šeiminį gyvenimą, kurie dėl vienos ar kitos priežasties nesituokia“, – kalbėjo Seimo narė. Jos teigimu, siūlomos pataisos yra nediskriminacinės, o tai reiškia, kad įteisinti partnerystę galėtų ne tik vyro ir moters pora, bet ir tos pačios lyties asmenys.

Tuo metu „valstiečių“ siūlomi pakeitimai yra gerokai nuosaikesni, mat partnerystę norima numatyti tik dėl turtinių santykių sureguliavimo. Seimo laikinosios grupės „Už šeimą“ vadovas Rimantas Jonas Dagys linkęs palaikyti „valstiečių“ pasiūlymą. „Kiek žinau, ten gali būti reglamentuojami ir šešių moterų, ir aštuonių vyrų gyvenimo kartu klausimai, jeigu jie veda bendrą ūkį. Palaikyčiau tokią mintį, kad paskui nekiltų klausimų, ypač slaugymo, gydymo atveju“, – sakė jis. Parlamentaras pažymėjo, kad partnerystė, jeigu ji nėra suprantama kaip šeimos instituto pakaitalas, gali egzistuoti, tačiau priešingu atveju „tai kelia grėsmę“. Praėjusią Seimo kadenciją projektą, kuriuo siūlyta įteisinti partnerystę, taip pat ir homoseksualių asmenų, pateikė devyni socialdemokratai ir liberalai, tačiau palaikymo jie nesulaukė.

LIETUVOS RYTAS:

Sostinės viešbučių šeimininkai pyksta: mėnesį neveiksiantis Vilniaus oro uostas nepasivargino pranešti užsieniui, kokių keblumų gali kilti, – rašo „Lietuvos rytas“. Populiariose skrydžių bilietų paieškos sistemose – jokios informacijos, kad nuo liepos 14 iki rugpjūčio 18 d. bus remontuojamas tarptautinio Vilniaus oro uosto orlaivių kilimo ir leidimosi takas, tad nukeliauti tiesiai į šį miestą nepavyks. „Skundžiasi viešbučių savininkai, tad ketiname šią savaitę susitikti su Vilniaus oro uosto vadovais“, – sakė Lietuvos restoranų ir viešbučių asociacijos vadovė Evalda Šiškauskienė. Jos tvirtinimu, tai – ne vienintelė bėda – vasarą gali kilti dar viena – dėl keleivių pervežimo tarp oro uostų. Lietuvos oro uostų įmonė, kurios dalis yra ir TVOU, pripažįsta, kad bėdų kyla.

„Lietuvos rinka labai maža didiesiems paieškos portalams. Jie ne visada kreipia dėmesį į oro uostų prašymus skelbti svarbią informaciją“, – apgailestavo bendrovės atstovė A. Maželytė. Tačiau, pasak jos, dauguma bendrovių, kurios skraidys į Kauną, apie tai skelbia savo tinklapiuose

Komentarai

komentarai(-ų)