„Pirmas puslapis“ – susidomėjimas renovacija toliau auga

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.

ALYTAUS NAUJIENOS: Ori­gi­na­lus aly­tiš­kių bro­lių Re­mi­gi­jaus ir Al­gir­do Ga­ta­vec­kų su­kur­tas žen­kliu­kas, ku­ria­me į vie­ną su­dub­liuo­ti du žo­džiai – Aly­tus/My­liu, su­lau­kė tiek dė­me­sio ir pa­klau­sos, kad nie­ko ki­to ne­li­ko, kaip tik kuo grei­čiau jų pir­mą­ją se­ri­ją re­a­li­zuo­ti pre­ky­bo­je. Taip taip, po­pu­lia­rų­jį žen­kliu­ką jau ofi­cia­liai ga­li­ma įsi­gy­ti Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tre! Gau­tą pel­ną bro­liai ke­ti­na iš­leis­ti ne sa­vo po­rei­kiams, o kil­niems tiks­lams, tad kiek­vie­nas, įsi­gi­jęs žen­kle­lį, pri­si­dės prie ge­rų dar­bų įgy­ven­di­ni­mo.

Broliai Gataveckai ir Artūras Mažeika

KLAIPĖDA: Lietuvoje modernizuota apie 2 tūkst. daugiabučių namų. Susidomėjimas renovacija auga toliau. Daugiabučių namų renovacijai įgavus pagreitį, specialistai atkreipia dėmesį, kad atnaujinti pavienius pastatus – neprasminga. Savivaldybės raginamos imtis didesnių iššūkių – didinti kvartalų energinį efektyvumą.

Savivaldybės raginamos rengti atskirų kvartalų energinio efektyvumo didinimo programas ir siekti kompleksinio energinio efektyvumo priemonių įgyvendinimo. „Kartu su ilgamečiais partneriais iš Vokietijos trijose šalies savivaldybėse – Šiaulių miesto, Birštono ir Utenos rajono – prieš dvejus metus inicijuotas demonstracinis kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimas. Pasirinktoms teritorijoms buvo kuriamos galimybių studijos – integruotos koncepcijos“, – sako viešosios įstaigos „Būsto energijos taupymo agentūra“ direktoriaus Valius Serbenta. Milda Skiriutė „Ateitis – energetiškai taupūs kvartalai“.

Lietuvoje modernizuota apie 2 tūkst. daugiabučių namų (asociatyvi nuotr.)

Tūkstančiai knygų, geros muzikos ir diskusijų mėgėjų jau trina rankomis, laukdami savaitgalio. Vasario 22 d. sostinėje jau 19-ąjį kartą prasidės didžiausias tokio pobūdžio renginys Baltijos šalyse – Vilniaus knygų mugė. Gausiu lankomumu pasižyminčioje mugėje šiemet lankytojų lauks net 370 dalyvių iš 9 šalių. 2017-aisiais Vilniaus knygų mugės duris atvėrė daugiau nei per 63 tūkst. svečių, o šiemet tikimasi ne ką mažesnio populiarumo. Vilniaus knygų mugė jau ne vienus metus pasižymi labai įvairia programa – nuo muzikinių ir kultūrinių programų, susitikimų su rašytojais, knygų pristatymų iki įvairaus pobūdžio diskusijų, o šiemet renginio neaplenks ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio tema. Apie tai, ko tikėtis iš 2018-ųjų metų Vilniaus knygų mugės ir kokių naujovių laukti – 15min studijoje kalbėsime su „Litexpo“ parodų grupės vadove Milda Gembickiene, „Tyto alba“ direktore Lolita Varanavičiene bei Lietuvos kultūros instituto direktore Aušrine Žilinskiene.

Komentarai

komentarai(-ų)