„Pirmas puslapis“ – urėdijų sistemą paliks apie 350 žmonių

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.

Dauguma alytiškių pamena Jaunimo parke įkurtus atrakcionus: įvairių tipų sūpynes, kalnelius, elektrines mašinas, „velnio ratą“ ir kita. Jaunimo parkas vėl atgimsta! Savivaldybėje vyko susitikimas su įvairių sričių jaunimo ir verslo atstovais. Jame dalintasi mintimis, kaip Jaunimo parką paversti dar aktyvesne pramogų ir laisvalaikio vieta.

Dalintasi mintimis, kaip Jaunimo parką paversti dar aktyvesne pramogų ir laisvalaikio vieta (AMS nuotr.)

ALYTAUS NAUJIENOS: Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja iš pa­rei­gų at­lei­džia vi­sus miš­kų urė­dus. Dar­bo ne­teks ir Aly­taus miš­kų urė­di­jos urė­das Ša­rū­nas An­ta­ne­vi­čius. Pra­ėju­sią sa­vai­tę įkur­tos nau­jos vals­ty­bės įmo­nės Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Aly­taus re­gio­ni­nio pa­da­li­nio lai­ki­nuo­ju vir­ši­nin­ku pa­skir­tas Aly­taus miš­kų urė­di­jo­je miš­ko ap­sau­gos ir miš­ko žel­di­ni­mo in­ži­nie­riu­mi dir­bantis Egi­di­jus Men­se­vi­čius. Urė­di­jų per­tvar­ko­je nu­ma­ty­ta Aly­taus miš­kų urė­di­ją su­jung­ti su Prie­nų miš­kų urė­di­ja jų pa­grin­du įku­riant vie­ną pa­da­li­nį. Nau­jau­siuo­se pro­jek­tuo­se šio pa­da­li­nio cen­tras nu­ma­ty­tas Prie­nuo­se, ta­čiau dėl to­kio pa­da­li­nio cen­tro kol kas neap­si­spręs­ta.

Iš 4 tūkst. miš­kų urė­di­jų dar­buo­to­jų nau­jo­je vals­ty­bės įmo­nė­je nu­spren­dė ne­be­dirb­ti 348. Aly­taus miš­kų urė­di­jo­je iš 55 dar­buo­to­jų nau­jo­je struk­tū­ro­je dar­bo at­si­sa­kė 4.

Žmonės pastebi, kad Lietuvoje prekės ne pigesnės, o kartais ir brangesnės nei Vakaruose, taigi, kokybė – prastesnė, nors mokame panašiai?

LIETUVOS RYTAS: Seimo komisijai, tiriančiai, kodėl skiriasi Lietuvoje ir kitose šalyse parduodami to paties ženklo produktai, prekybininkai aiškino negalintys kontroliuoti įvežamų gaminių sudėties. Tačiau buvęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) vadovas Jonas Milius, paklaustas, ar Seimo komisija gali pasiekti, kad lietuviai valgytų ne prastesnį maistą nei turtingųjų ES šalių gyventojai, atsakė iš viso nesuprantąs, kam reikėjo sudaryti šią tyrimo komisiją. Tačiau žmonės pastebi, kad Lietuvoje prekės ne pigesnės, o kartais ir brangesnės nei Vakaruose, taigi, kokybė – prastesnė, nors mokame panašiai? Į tai J. Milius atsakė: „Tikrai kainos labai supanašėjo. Vienintelė išvada – kažkam daugiau nubyra. Kam – nesiimsiu spręsti“. Pokalbis su J. Miliumi: Valdas Bartasevičius – „Kokybę lemia užsakovai“.

Lietuvos Bankas (LB) teigia nustatęs, kad tam pačiam vairuotojui draudžiant civilinę atsakomybę skirtingų draudikų pateikiama paslaugos kaina skiriasi iki 10 kartų. Rinkos prievaizdas aiškina, kad privalomojo draudimo kaina negali būti naudojama klientams atgrasyti nuo sutarties sudarymo. Tai gali būti itin aktualu vežėjų verslui, valdančiam vilkikų parkus. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo rinkoje nustatoma atvejų, kai tam pačiam transporto priemonės valdytojui skirtingi draudikai pateikia pasiūlymus, kuriuose įmokų dydžiai skiriasi kelis kartus ar net dešimteriopai, teigia LB. Rinkos prižiūrėtojas perspėja, kad yra pasiruošęs imtis „poveikio priemonių“ – tokius veiksmus vertins kaip prievolės sudaryti draudimo sutartis vengimą.

Komentarai

komentarai(-ų)