Planuojama chemijos gamykla Alytuje: tarybos nariai siekia visuomenės ir ekspertų įsitraukimo į diskusiją

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks: Numatytas viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Pateikiame nuorodą į vaizdo transliaciją: https://pvsvpristatymas.clickmeeting.com/mslt01 Viešas PAV ataskaitos pristatymas nuotoliniu būdu prasidės 2020 m. birželio 8 d., 17:00 val. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie vaizdo transliacijos prašome skambinti tel. 864035061.

 

FM99 su frakcijos „Alytaus piliečiai“ seniūnu Vytautu Jastremsku pratęsia temą apie eksperimentinę chemijos pramonės gamyklą, kurią planuojama statyti Alytaus miesto Pramonės gatvėje.

 

„Alytaus piliečiai“ kreipėsi į Alytaus miesto merą Nerijų Cesiulį.

Kreipėsi, nes nori, kad tą atsakomybę prisiimtų visi: bendruomenė, savivaldybė, kad visi galėtų išsakyti savo nuomonę, kad tai būtų viso miesto kolektyvinis sprendimas, kad galėtų išsiaiškinti riziką ir naudą.

Kalbant apie šią planuojamą gamyklą, savaime kyla klausimas, kiek visuomenė gali įsijungti į sprendimo procesą, kiek tai jai gali būti aktualu. V.Jastremskas sako, kad „reikia žiūrėti sistemiškai, kokia yra bazė, kaip vyksta tie dalykai. Paprastai kiekvienas investuotojas turi kreiptis į tas institucijas, kurios turi pateikti analizę, o rengėjai ją parengia. Pinigus rengėjams moka užsakovas – tai privati įmonė, o ne valstybinė institucija. Valstybės institucijos turi nagrinėti pateiktą ataskaitą ar viskas teisinga. Tačiau jei ataskaitos rengėjai sako, kad turime palyginti su pačiu geriausiu procesu, o studijos rengėjai atsako, kad Europos Sąjungos kažkokiame leidinyje  tas pats geriausias procesas nėra aprašytas, tai mes ir nelyginame. Tai ar tai yra gerai?! Žmogus, kuris neturi supratimo apie tokius procesus nelabai ir gali suprati ar tai gerai, ar blogai. Todėl  mūsų mintis – apsidrauskim, nupirkim paslaugą, pasamdykim ekspertus, kad viską išsiaiškintume, padarykime teisingai tuos dalykus. Kad vėliau neliktų klausimų, kad kažkas kažkur kažko nepadarė.“

Per vakarykštę konferenciją studijos rengėjai nesugebėjo pasakyti, kokia praktika geriausiai taikoma. „Tai ar rengėjai patingėjo pažiūrėti pasiūlymą, praktiką ar čia viskas gerai ir kaip ją įvertinti. Tarybos nariai yra tik visuomenės atstovai, kurie ir kalba kaip visuomenės atstovai, o ne specialistai. Mes bandom pasakyti tai, ką sako mūsų rinkėjai. Tad apsidrauskim eilinį kartą, nes šiuo atveju – tai tikrai nepakenks.“ Apsidraudimas būtų ekspertų išvados – „organizuokime ekspertų pirkimą, kad jie teisingai įvertintų ataskaitą“

Apsidrauskim, nes turim neseną įvykį, iš kurio turėjome pasisemti patirties.

 

 

Pasak frakcijos seniūno, turėtų būti sudarytos galimybės pasisakyti ir bendruomenės atstovams. Kadangi karantino sąlygos lengvinamos tai tikrai įmanoma. „Taip pat manome, kad poveikio aplinkai vertinimo atskaitos pristatymas ir diskusija dėl jos turinio turi būti vykdoma ne nuotoliniu būdu, o sudarant galimybę kuo plačiau į diskusiją įsijungti Alytaus gyventojams.“

 

„Alytaus piliečių“ laiškas
„Mere, 
mes, „Alytaus piliečių“ frakcijos nariai, reiškiame susirūpinimą planais Pramonės gatvėje įkurti eksperimentinę chemijos pramonės gamyklą. Susipažinus su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, kilo daug klausimų, kurie neturint chemiko išsilavinimo ar chemijos pramonės gamybos specialisto patirties yra pernelyg sudėtingi.
Esminis klausimas — ar poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateikti vertinimai yra realistiški.
Teigiama, kad planuojama ūkinė veikla remsis unikalia technologija. Unikali šiuo atveju nėra teigiamas vertinimas ar bruožas, unikali šiuo atveju reiškia eksperimentinė. Ataskaitoje neužsimenama, kokie mokslininkai ir kokioje šalyje sukūrė taip vadinamą unikalų metodą, ar jis buvo testuojamas, kokie buvo testavimo rezultatai. 
Ataskaitoje nurodoma, kad planuojamos ūkinės veiklos (magnio sulfato gamybos) palyginimas su geriausiais prieinamais gamybos būdais yra neįmanomas, kadangi  ES informaciniame dokumente apie GPGB gaminant specialiąsias neorganines medžiagas, technologijų, taikomų magnio sulfato gamybai aprašyta nėra, todėl magnio sulfato gamybos įrenginio atitikimas GPGB atliktas pagal bendruosius GPGB, taikomus neorganinių medžiagų gamyboje. Tačiau magnio sulfatas yra labai plačiai žemės ūkyje ir medicinoje naudojama medžiaga, taigi gerosios praktikos pavyzdžių tikėtina buvo galima rasti?
Ataskaitoje taip pat teigiama, kad į aplinkos orą bus šalinamos kietosios dalelės, sieros rūgštis, vandenilio peroksidas. Ataskaitoje nurodomi dydžiai neviršija ribinių, tačiau kaip ataskaitos rengėjai paskaičiavo šiuos dydžius, jeigu analogiškos gamybos linijos pasaulyje nėra ir nėra galimybės palyginti empirinius duomenis?
Nekeliame klausimo dėl ataskaitą rengusių asmenų kompetencijos, keliame klausimą dėl jų šališkumo. Kuomet ataskaitos rengimą apmoka planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, atsiranda pagrindas manyti, kad esant neapibrėžtumams ar galimoms paklaidoms, ataskaitos rengėjai pasirinks užsakovui palankesnį vertinimo kriterijų. 
Manome, kad šiai poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai būtinas nešališkas ekspertinis įvertinimas, galbūt modeliuojant planuojamus gamybos procesus ir patikrinant rezultatus eksperimentiškai. Siūlome organizuoti tokios paslaugos pirkimą, esant reikalui numatant tam reikalingas lėšas savivaldybės biudžete.
Nešališka poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ekspertizė leistų tiek atsakingoms institucijoms (tarp jų ir Alytaus miesto savivaldybės administracijai), tiek Alytaus miesto gyventojams drąsiau daryti išvadas ir sprendimus pritariant ar nepritariant planuojamai investicijai.
Taip pat manome, kad poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymas ir diskusija dėl jos turinio turi būti vykdoma ne nuotoliniu būdu, o sudarant galimybę kuo plačiau į diskusiją įsijungti Alytaus gyventojams.
 
Frakcijos „Alytaus piliečiai“ seniūnas Vytautas Jastremskas“

Susiję;

Cheminių medžiagų gamykla Alytuje – šalia Alytaus kultūros centro ir kavinės

“Viskas rožėm klota, jokių garsų, nei teršalų nebus” – taip atrodo chemikalų gamyklos poveikio aplinkai vertinimas

Prisidėkite ir tapkite FM99 patronu!  https://www.patreon.com/FM99

 

Komentarai

komentarai(-ų)