Po vizito Alytuje ūkio ministras Virginijus Sinkevičius sako – sveikinu savivaldybės sprendimą investuoti į verslo aplinką

Alytuje lankėsi ūkio ministras Virginijus Sinkevičius. Aptartas potencialaus investuotojo iš Pietų Korėjos atėjimo į Alytų klausimas, tam reikalingi pasirengimai iš Alytaus pusės bei galimas ministerijos indėlis. Diskusijoje buvo akcentuotas žemės poreikis pramonės parko plėtrai. Keletas stambių investuotojų į Alytų negalėjo ateiti būtent dėl reikalingo ploto stokos.Po vizito Alytuje ūkio ministrą kalbino Liudas Ramanauskas.

 

Liudas Ramanauskas – Miesto taryba patvirtino naują metų biudžetą, kuriame sumos verslo aplinkai, investicijų pritraukimui atrodo kur kas įspūdingesnės negu prieš du, tris ar netgi prieš metus?

Virginijus Sinkevičius – Aš pirmiausiai sveikinu tą savivaldybės sprendimą investuoti į verslo aplinką, nes tai yra labai sudėtingas procesas. Dažniausiai merai nori greitų rezultatų ir pasirenka užprogramuotą kelią į mirtį, tai yra – trinkelės, fontanai, baseinai. Bet matome situaciją Lietuvoje, kad trinkelės neišlaiko žmonių, žmones išlaiko darbo vietos. Darbo vietos, tada ir gyventojų pajamų mokestis persiskirsto savivaldybėms, tada kuriasi papildomos darbo vietos, kavinės, pramogos ir panašiai, ir miestas gali gyventi. Tai aš labai džiaugiuosi, kad Alytus renkasi tą ne patį lengviausią ir populiariausią kelią, bet teisingą kelią, kuris leistų miestui augti ir gyventi. Tai viena.

Labai džiaugiuosi įmonėmis, kurios iš tiesų visos paminėjo, kad sulaukia paramos iš savivaldybės, tai iš tiesų labai svarbu. Kad randa specialistų, atlyginimai iš tiesų netgi maloniai nustebino, aš netgi tikrinausi prieš atvažiuojant, kuriose įmonėse lankėmės, tai viena moka 1400 vidutinį atlyginimą, rekvizitai.lt rodo, kita moka per 1050 eurų, tai iš tiesų regione labai neblogai, bet akivaizdu, kad dar potencialas Alytaus yra neatskleistas ir neišnaudotas. Turite ir aukštojo mokslo instituciją, turit ir profesinio rengimo mokyklą, tai labai svarbu, kad tas dialogas neišnyktų, profesinio rengimo mokykla, kolegija privalo rūpintis ne savo interesu, ne kažkokiu biudžeto mistiniu auginimu, bet žmonių, talentų ruošimu miestui ir miesto verslams, kad žmogus, baigęs kolegiją Alytuje, ar profesinio rengimo centrą, atvažiavęs gali būti iš Druskininkų, Marijampolės, galbūt netgi iš to paties Vilniaus, liktų Alytuje gyventi, tai turi būti miesto interesas.

Liudas Ramanauskas – Apsilankėte ir „Spiečiuje“, tai toks pirmas bendradarbystės centras atidarytas Alytuje, išgirdote pirmų metų rezultatus. Jūsų nuomone, ar štai tokių „spiečių“ atsiradimas regionuose gali ne vien tik paskatinti kuriančius ar grįžtančius žmones, turinčius potencialą ką nors kurti, bet iš kitos pusės galbūt paskatintų ir keisti pačią verslo aplinką tokiuose regionuose?

Virginijus Sinkevičius – Akivaizdu, pirmiausia labai džiaugiuosi dėl tokios motyvuojančios darbinės aplinkos, džiaugiuosi dėl to paties motyvuoto jaunimo, o tai taip pat, žinoma, keičia tą patį verslą ir netgi turbūt bendruomenės, miestiečių požiūrį į verslą. Pasižiūrėkite, kokie nuostabūs jauni žmonės, kokius inovatyvius produktus jie kuria, smagius produktus, kuriuose daug meilės ir savo miestui, tai yra fantastiška.

Liudas Ramanauskas – Ar šiandien išgirdote idėjų, matėte ir aerodromo pristatymą?

Virginijus Sinkevičius – Na, buvo pristatyta man Alytaus aerodromo atgaivinimo idėja, bet deja, skaičių jokių nėra pateikta ir aš vis dėlto likčiau prie savo tokios pirminės minties, kad vis dėlto tai nebūtų tinkamiausias kelias Alytaus miestui investuoti į aerodromą, kur nesusikurtų daug darbo vietų, išlaikymo kaštai būtų dideli, investicijos būtų kaip miestui taip pat pakankamai didelės. Taip pat planai, kas susikurtų apie tą aerodromą yra labai gražūs, bet ar iš tiesų tas susikurtų – labai mažai pagrindimo, ir aš turbūt sakyčiau visada reikia žiūrėti į kontekstą. Mūsų valstybė nėra didelė, bet Lietuvoje turime per 30 aerodromų. Jūs turite kaimynus Prienus, kur yra turbūt geriausiai išvystytas aerodromas, labiausiai veikiantis aerodromas, kodėl aplink jį nesikuria tokia ekosistema, kokia žadama apie Alytui? Aš netikiu, kad Prienuose žmonės nėra pagalvoję apie tas galimybes ir panašiai. Antras dalykas, mes turime tą patį Šiaulių aerouostą, kur meras deda fantastiškas pastangas pritraukti galimus investuotojus, cargo, bet lėktuvai nesėda, ir galima pabendrauti su tuo pačiu Šiaulių meru, jis yra labai nuostabus žmogus ir gali papasakoti, kiek jau Šiauliai investavo ir kiek tai Šiauliams kainavo. Aš vis dėlto manau, kad čia privalome dirbti dar greičiau penkis kartus, dešimt kartų kurdami darbo vietas, investuodami europinius ar miesto biudžeto pinigus, paskaičiuodami, turėtų būti atlikta kaštų – naudos analizė, ar išties įdėti pinigai sukurs pridėtinę vertę miestui, nes pirmiausiai, tai miestas ir miestiečiai turi iš to laimėti ir aš matau vietų, kur Alytuje reikia investuoti daug labiau. Pavyzdžiui susisiekimas, tai yra vis dėlto vienas iš didžiausių miestų, šeštas didžiausias miestas Lietuvoje, ir neina joks magistralinis kelias, nėra susisiekimo, norint pritraukti investicijas tokio kelio reikės Alytui. Taip pat trūkstant darbo jėgos, ji galėtų važiuoti iš rajonų, regionų, bet vėlgi reikia sutrumpinti žmonių kelionės laiką, aš tą energiją vis dėlto įdėčiau į tuos projektus, kurie turbūt miestui duotų daug daugiau naudos ir pirmiausiai miestiečiams.

Liudas Ramanauskas  – Ar po šiandienos apsilankymo kaip ūkio ministras galite pasakyti – na svarstymai, kad yra vienas Vilnius ir visa likusi Lietuva, kad vis dėlto regionai, ir konkrečiai Alytaus regionas, jie turi galimybę surasti savo nišą, surasti įrankius ir miestą padaryti patraukliu investicijoms?

Virginijus Sinkevičius – Be jokios abejonės. Taip yra Vilnius, Kaunas, kurie išsiskiria savo specifika, bet nepamirškime, turi didžiulius universitetus, yra didžiuliai traukos centrai ir jie orientuojasi visai į kitą turbūt investuotoją ar vietinio verslo plėtrą. Bet tie mažesni miestai, jie privalo vystytis, mūsų ekonomika gali būti ir pastatyta ant tų regioninių centrų, kur Alytus gali lengvai tapti tas centras, kuris trauks tiek darbuotojus iš Varėnos, tiek iš tų pačių Druskininkų ir panašiai. Mes turime apsibrėžti, kurie regioniniai centrai privalo būti išvystyti geriau, kurie gali pasiūlyti ir darbuotojus, kur yra lengviausia atsivežti darbuotojus iš kitų aplinkinių rajonų, kur yra tinkama infrastruktūra, pramonės parkai, galbūt laisvosios ekonominės zonos ir toliau juos vystyti sėkmingai. Nereikia iliuzijų, kad kiekvienas kaimas atsigaus ir turės kelis tūkstančius gyventojų, taip nebus, bet regioniniai centrai, jie privalo vystytis ir Alytus yra vienas iš jų.

Liudas Ramanauskas – Šiandien pamatėte teigiamus poslinkius?

Virginijus Sinkevičius – Be jokios abejonės. Pirmiausiai, tai labai džiaugiuosi tuo verslo optimizmu. Man labai patiko jų požiūris, kad verslas, tos bent jau įmonės, kur aš lankiausi, tai yra absoliučiai skaidrios ir negirdėjau jokių verkimų, kad valstybė man privalo kažką duoti, mane visada tai nuteikia labai pozityviai. Aš visada stengiuosi paklausti, ką iš tiesų valstybė galėtų padaryti daugiau, bet šiandien buvo ne tie atvejai, tai labai džiugina. Bet kaip ir sakiau, labai svarbu išlaikyti tą energiją ir kad būtų bendradarbiavimas tarp savivaldybės, tarp institucijų, t.y. tų mokslo institucijų, kolegijos, profesinio rengimo centro ir, žinoma, verslo. Nes jeigu institucijos, mokslo įstaigos, ruoš specialistus, kurie išvažiuos iš Alytaus, o dar blogiau, išvyks ir iš Lietuvos, tai pirmiausiai yra valstybės resursų švaistymas, nes mes žinom, kad tos programos finansuojamos valstybės lėšomis, na, o antra, tai yra tokia užprogramuota mirtis.

Komentarai

komentarai(-ų)