PSPC direktore laimėjusi konkursą Jovita Katkauskaitė nebus skiriama

Vykdydama Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacijas Alytaus miesto savivaldybės administracija nesudarys darbo sutarties su Pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus konkursą laimėjusia Jovita Katkauskaite. Ji pasilieka dirbti dabartinėse pareigose – Alytaus miesto savivaldybės gydytoja. VTEK nuomone, J. Katkauskaitė, eidama savivaldybės gydytojo pareigas, tiesiogiai vykdė PSPC priežiūrą ir kontrolę, todėl, remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo 18 straipsniu, toks asmuo bent vienerius metus po valstybės tarnybos pabaigos negali eiti kontroliuojamos įmonės vadovo pareigų.

PSPC direktore laimėjusi konkursą Jovita Katkauskaitė nebus skiriama

Komentarai

komentarai(-ų)