Cheminių medžiagų gamykla Alytuje – šalia Alytaus kultūros centro ir kavinės

Prisidėkite ir tapkite FM99 patronu!  https://www.patreon.com/FM99

Alytaus m. savivaldybės portale paskelbta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita būsimos cheminių medžiagų gamyklos, kuri planuoja įsikurti buvusios gaisravietės, kavinės ir Alytaus kultūros centro kaimynystėje. Ataskaita neviešinama savivaldybės patalpose dėl karantino, o pristatymas planuojamas elektroninėje erdvėje.

Sanitarinė apsaugos zona tokiam objektui – 300 metrų, bet pakaks ir 130?

Vertinant aplinką nurodoma, kad pastatas su gyvenamomis patalpomis yra už 160 metrų, o visuomeninės paskirties pastatas – Alytaus kultūros centras nuo cheminių medžiagų gamybos vietos nutolęs per 130 metrų. Apie už 30 metrų esančią kavinę neužsiminta, tad ir atstumai nenurodomi. Artimiausia saugoma teritorija – Gulbynės ornitologinis draustinis vos už 600 metrų.

Remiantis LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veiklai nustatoma normatyvinė sanitarinė apsaugos zona 300 m. Į šią teritoriją patenka 26 žemės sklypai, daugumą jų – komercinės bei pramonės ir sandėliavimo paskirties. Dauguma, bet šalia ir visuomeninis pastatas, gyvenamosios patalpos ir maitinimo įstaigos. Tačiau, kai atliekamas poveikio aplinkai vertinimas, ši zona gali būti sumažinta – kas ir daroma.

Bus perdirbama mineralinė uoliena

Naujame objekte planuojama planuojama:

 • Magnio sulfato gamyba;
 • Natrio silikato gamyba;
 • Amorfinio silicio oksido gamyba; 
 • Natrio sulfato gamyba;
 • Metalurginių miltelių gamyba; 
 • Silicio oksidų gamyba.

Kaip viskas vyksta rodoma šioje PAV’e pateikiamoje schemoje:

Planuojama į aplinkos orą numatomi išmesti šie oro teršalai:

 • Anglies monoksidas (CO);
 • Azoto oksidai (kaip azoto dioksidas) (NO2); 
 • Sieros rūgštis (H2SO4);
 • Vandenilio peroksidas (H2O2);
 • Azoto rūgštis (HNO3).

Tačiau poveikis klimatui dėl išmetamų teršalų nėra vertinamas.

Rizikos vertinimas – chemikalai sandariose talpose

Vertinant riziką rašoma, jog pastate bus įrengta skysčių ardančiajam poveikiui atspari danga, naudojamos cheminės medžiagos ir žaliavos bus laikomos sandariose talpose taip, kad būtų užkirstas kelias šių medžiagų patekimui į aplinką. Ten, kur vyks cheminių medžiagų iškrovimas, „bus įrengti surinkimo trapai, todėl skysčiai, kurie nubėgs nuo transporto priemonių ar išsilies perkrovimo metu, bus surenkami ir vėliau panaudojami technologiniame procese.“

Parkingo nėra ir nebus

Planuojamos gamyklos teritorijoje nėra ir automobilių stovėjimo aikštelių, todėl planuojama, kad automobiliai bus statomi ne jos, bet aplinkinėje teritorijoje jau esamoje infrastruktūroje. 

Viešas PAV ataskaitos pristatymas nuotoliniu būdu vyks 2020 m. birželio 8 d., 17:00 val. https://pvsvpristatymas.clickmeeting.com/mslt01. Pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos galima teikti nuo 2020 m. gegužės 11 d. iki birželio 8 d., o su ataskaita susipažinti štai čia:

https://www.aplinkosvadyba.lt/images/stories/PAV_ataskaitos/1_PAV_Ataskaitos_Aiskinamasis_Rastas.pdf

Komentarai

komentarai(-ų)