Senjorai dalyvavo dirbtuvėse „Jei rankos prabiltų…“

Alytaus kultūros ir komunikacijos centras kartu su Punsko lietuvių kultūros namais (Lenkija), įgyvendina projektą „Bendradarbiavimas dėl socialinės atskirties mažinimo „Jei rankos prabiltų…“ iš dalies finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo pagal programą Interreg V-A Lietuva – Lenkija. Projekto tikslas – padidinti prieigą prie socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų taip kovojant su socialine atskirtimi ir skurdu Lietuvos – Lenkijos regione. Projekto biudžetas: 244 712 eurų, ES finansavimas: 208 005 eurai. Projektas vyksta: 2017 m. kovo 1 d. – 2018 m. balandžio 30 d.

Alytaus kultūros ir komunikacijos centras ir Punsko lietuvių kultūros namai nusprendę kartu įgyvendinti projektą „Jei rankos prabiltų…“ siekia padidinti prieigą būtent prie kultūrinių ir socialinių paslaugų (AKKC nuotr.)

Lietuvos ir Lenkijos statistika rodo, kad abiejų šalių gyventojų skaičius mažėja. Emigracija yra didelė problema Lietuvoje, bet ji ypatingai skaudžiai paliečia ir mažus miestelius Lenkijoje. Jauni specialistai išvyksta dirbti į kitas šalis, o vyresnio amžiaus žmonės, gaunantys mažas pajamas, bijo keisti savo gyvenimą, todėl lieka gimtuosiuose miestuose. Dėl šios priežasties net 22 proc. Alytaus ir 20 proc. Punsko gyventojų sudaro vyresnio amžiaus žmonės. Tokia padėtis sukuria didelį socialinių, kultūrinių ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikį. Alytaus kultūros ir komunikacijos centras ir Punsko lietuvių kultūros namai nusprendę kartu įgyvendinti projektą „Jei rankos prabiltų…“ siekia padidinti prieigą būtent prie kultūrinių ir socialinių paslaugų.

Alytaus kultūros ir komunikacijos centras ir Punsko lietuvių kultūros namai nusprendę kartu įgyvendinti projektą „Jei rankos prabiltų…“ siekia padidinti prieigą būtent prie kultūrinių ir socialinių paslaugų (AKKC nuotr.)

Projekto metu buvo organizuojamos 7 amatų dirbtuvės senjorams: 3 iš jų vyko Punkse ir 4 – Alytuje. Dalyviai mokėsi šiaudų rišimo, juostų vijimo, dekupažo, pynimo iš vytelių, mezgimo virvele, medžio drožybos ir akvarelės liejimo. Skirtingos dirbtuvių temos pritaikytos skirtingus poreikius ir interesus turintiems asmenims. Mokymų pabaigoje partneriai organizavo parodas iš dalyvių pagamintų dirbinių.

Spalio 16 – 19 d. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre vyko ketvirtosios amatų mokymų dirbtuvės – akvarelės liejimas. Šiose dirbtuvėse dalyvavo 20 asmenų – 10 iš Lenkijos ir 10 iš Lietuvos. Dalyviai, kartu su dailininku Benjaminu Jenčiumi, mokėsi akvarelės liejimo paslapčių, prasmingai praleido laiką, bei užmezgė naujų pažinčių. Dirbtuves vainikavo dalyvių kelionė į Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse, kur jie mokėsi duonos kepimo paslapčių.

Alytaus kultūros ir komunikacijos centras ir Punsko lietuvių kultūros namai nusprendę kartu įgyvendinti projektą „Jei rankos prabiltų…“ siekia padidinti prieigą būtent prie kultūrinių ir socialinių paslaugų (AKKC nuotr.)

Lapkričio 6 – 9 d. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre vyko penktosios amatų dirbtuvės – pynimas iš vytelių. Šiose dirbtuvėse dalyvavo 20 asmenų – 10 iš Lenkijos ir 10 iš Lietuvos. Dalyviai, kartu su mokytoja Virginija Kudaševičiene mokėsi pynimo iš vytelių paslapčių, prasmingai leido laiką ir užmezgė naujų pažinčių. Dirbtuves vainikavo dalyvių kelionė į Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse, kur jie mokėsi duonos kepimo paslapčių.

Lapkričio 20 – 23 d. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre vyko dvejos amatų mokymų dirbtuvės – mezgimas virvele ir medžio drožyba. Abejose dirbtuvėse dalyvavo 20 asmenų – 10 iš Lenkijos ir 10 iš Lietuvos. Dalyviai, kartu su mokytoju Kęstučiu Benediku, mokėsi medžio drožybos paslapčių, o mokytoja Diana Lukošiūnaitė atskleidė mezgimo virvele subtilybes.

Alytaus kultūros ir komunikacijos centras ir Punsko lietuvių kultūros namai nusprendę kartu įgyvendinti projektą „Jei rankos prabiltų…“ siekia padidinti prieigą būtent prie kultūrinių ir socialinių paslaugų (AKKC nuotr.)

Dirbtuvės senjorams suteikė galimybę įgyti naujų įgūdžių, surasti bendraminčių ir naujų draugų ne tik Alytuje, bet ir Punske, taip patenkinant jų socialinius ir kultūrinius poreikius. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu tarp dalyvių ir įstaigų atsiradęs ryšys, tikimasi bus naudingas ir ateities projektuose, o Alytaus kultūros ir komunikacijos centro išbandytas naujas renginio formatas – edukacinės dirbtuvės – bus plėtojamas ir kituose renginiuose.

 

Komentarai

komentarai(-ų)