Aukštosios mokyklos linkusios peržiūrėti nepatrauklias studijų programas

Aukštosios mokyklos linkusios peržiūrėti nepatrauklias studijų programas, nesurinkusias reikiamo skaičiaus studentų per bendrąjį priėmimą.

Daugiausia – po aštuonias – reikiamo studentų skaičiaus nesurinkusių programų yra Klaipėdos (KU) ir Vytauto Didžiojo universitetuose (VDU) bei Panevėžio kolegijoje.


KU nebus vykdomos aplinkos inžinerijos, kūno kultūros ir sporto pedagogikos, laisvalaikio sporto, elektros inžinerijos ir robotikos, logistikos, politikos mokslų, rekreacijos ir turizmo bei visuomenės sveikatos studijos.

VDU šiemet nevyks akvakultūros technologijų, biochemijos, filosofijos ir politinės kritikos, kultūros ir turizmo vadybos, sociologijos ir antropologijos, viešojo administravimo, žemėtvarkos studijos, taip pat ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos programa Vilniuje. Tačiau ateityje atsisakyti neplanuojama nei filosofijos, nei sociologijos studijų programų, kadangi tai yra klasikinės, užsienio ekspertų įvertintos studijų programos. Pasibaigus stojimams, VDU ketina plačiau diskutuoti apie žemės ūkio sektoriaus ir ugdymo programas, jos irgi nesulaukė minimalaus stojančiųjų skaičiaus.

Kauno technologijos universitete (KTU) studentų nesurinko penkios studijų programos, Klaipėdos ir Šiaulių valstybinėse kolegijose – po keturias, Vilniaus universitete trys, dvi iš jų – Kauno fakultete, taip pat po dvi nerentabilias studijų programas yra Mykolo Romerio, Šiaulių universitetuose, Utenos bei Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijose. KTU šiemet nebeliks industrinių technologijų vadybos, pastatų inžinerinių sistemų, sociologijos ir psichologijos, šilumos energetikos ir technologijų bei taikomosios fizikos studijų programų.

Automobilių techninio eksploatavimo, mechatronikos, multimedijos technologijų ir odontologinės priežiūros nebeliks Šiaulių valstybinėje kolegijoje, o ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos, mechanikos inžinerijos, pradinio ugdymo pedagogikos, transporto logistikos – Klaipėdos valstybinėje kolegijoje.

Vilniaus universitete nepaklausiausios buvo socialinės politikos ir Kauno fakultete vykdomos ekonomikos ir vadybos bei kultūros ir kūrybos industrijų vadybos programos.

Mykolo Romerio universitete nebeliks tarptautinio verslo ir muitinės logistikos bei teisės ir penitencinės veiklos, Šiaulių universitete – verslo bei viešojo administravimo programų, Utenos kolegijoje – odontologinės priežiūros bei transporto verslo, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje – energijos bei kelių inžinerijos programų.

Taip pat po vieną studentų nepritraukusią studijų programą turi Lietuvos sveikatos mokslų ir Lietuvos sporto universitetai, Alytaus ir Marijampolės kolegijos, atitinkamai čia nebeliks sveikatos informatikos bei kūno kultūros ir automobilių techninio eksploatavimo bei verslo anglų kalba.

Panevėžio kolegija teigia, kad kai kurios programos tiesiog nedalyvauja Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemoje, o į jas studentai priimami tiesiogiai. Pasak kolegijos, pasibaigus pirmajam bendrojo priėmimo etapui, tęsiasi tiesioginis priėmimas, per jį stojantieji ir toliau gali teikti prašymus į visas Panevėžio kolegijos studijų programas. Kolegija šiemet siūlo daugiau nei 15 studijų programų sveikatos, inžinerijos, informatikos, verslo ir viešosios vadybos bei socialinių, teisės bei ugdymo mokslų srityse. Pasak kolegijos, sutartis būsimi studentai tiesioginio priėmimo metu gali sudaryti iki spalio 1 dienos.

Studentų nepritraukė ir trijų nevalstybinių aukštųjų mokyklų siūlomos studijų programos: Kazimiero Simonavičiaus universitete tokių programų buvo šešios, LCC tarptautiniame universitete – keturios, šv. Ignaco Lojolos kolegijoje – dvi.

Komentarai

komentarai(-ų)