Valerijus Vencius: ar tikrai Jaunimo parke reikalingi tokie pokyčiai?

Spaudoje bent keletą kartų buvo skelbta savivaldybės informacija apie esamus ir būsimus pokyčius Alytaus Jaunimo parke. Jaunimo parką planuojama suskirstyti į septynias zonas: šeimos, jaunimo, senjorų, renginių, sporto, augintinių bei pasimatymų erdves. Vienoje iš jų praeitų metų pabaigoje jau įrengtos trys tinklinio aikštelės. Šiemet iki balandžio pabaigos planuojama pastatyti „Meilės labirintą“, kurį miestui dovanojo prekybos tinklas „MAXIMA“. Vasaros antroje pusėje tikėtina bus ir speciali zona alytiškių augintiniams. Džiaugiuosi, kad Jaunimo parkas keičiasi: gražėja, daugėja traukos objektų. Ypač mane džiugina vaikai ir jaunimas draugiškai bendraujantys parke įrengtuose kalneliuose riedutininkams, riedlentininkams bei dviratininkams. Dar šiemet planuojama pakeisti esančius vaikų žaidimo įrenginius naujais. Viskas kaip ir būtų gerai, bet retas atkreipė dėmesį, kad naujieji įrenginiai vaikams atsiras tik sąlyginai nedidelėje teritorijoje tarp grilio zonos, skulptūros „Vandens malūnas“ bei ją ribojančių pėsčiųjų takų. Dabartinės mažesnių vaikų ir jų tėvelių pamėgtos apskritimo formos žaidimų aikštelės už knygų namelio neliktų. Jos vietoje planuojama įrengti krepšinio aikštelę! Manau, kad tai nėra geras sprendimas, nes ir didesni, ir mažesni vaikai žaistų tik vienoje teritorijoje, aktyviai judantiems vaikams padidėtų traumų tikimybė, didelė žaidimų įrenginių koncentracija pablogintų  ir tėvų buvimo kartu galimybes. Visai šalia esanti skulptūra netektų reikalingos erdvės. Štai ką apie tai sako jos autorius B.Narbutas: „Pirmą kartą atvykus į Alytų susipažinti su parko, kuriame bus statomos skulptūros, aplinka, pakerėjo miestą supančios gamtos grožis. Tai imponavo mane sukurti skulptūrą neperkrautą aiškiais išoriniais siluetais. Pasirinkau vandens malūno motyvą kaip vieną būdingiausių romantiškų žmogaus veiklos Lietuvos landšafte akcentų. Konkrečių vandens malūno akcentų mano darbe nėra – įvaizdis abstraktus ir dekoratyvus“. Manau, kad pasikėsinimas į skulptūros erdvę būtų klaida ir autoriaus negerbimas.

Grįžkime prie centrinėje parko vietoje planuojamos įrengti krepšinio aikštelės. Asmeniškai man labai keistai atrodo tokie planai dėl kelių priežasčių. Spaudoje ir socialiniuose tinkluose alytiškiai nuolatos skundžiasi Alytaus miesto savivaldybės neprižiūrimomis, apleistomis šalia daugiabučių esančiomis krepšinio aikštelėmis, kurios jaunimui yra daug patogesnės ir būtų dar aktyviau naudojamos, negu parko teritorijoje ketinama įrengti krepšinio aikštelė, kuri atsirastų panaikinus mažųjų vaikų žaidimo zoną. Jaunimo parko unikalumas ir yra, kad bent šiuo metu jis nėra perkrautas, daug tikros žalios žolės, nėra ir didesnių triukšmo šaltinių. Todėl įvairaus amžiaus alytiškiai labai mėgsta čia ramiai pasivaikščioti, pasišnekučiuoti vieni su kitais. Ar kas nors įvertino kokią įtaką aplinkiniams darytų nuolat į kietą dirbtinę dangą bumsinčio kamuolio garsas bei žaidėjų šūksniai?!

Man beveik kasdien lankantis parke, tenka diskutuoti su nuolatiniais jo lankytojais ir jų nuomonė sutampa su manąja, jie nepritaria, kad minėtoje vietoje atsirastų krepšinio aikštelė. Mažylių mamos labiau norėtų aikštelei numatytą vietą palikti kaip yra, galbūt dar labiau pritaikant patiems mažiausiems vaikams arba įrengiant vaikų karuseles. Juk kažkada Jaunimo parkas buvo įvairių karuselių parkas, kodėl jo bent dalinai neatgaivinus? Alytaus senjorai pagal naują savivaldybės planą, atleiskite už mano nuomonę, bus „nugrūsti“ su jiems skirta zona į parko pakraštį. Nejaugi nenusipelnė geriau? O juk būtent jie ir statė Alytų bei puoselėjo šį parką! Senjorai nuolat prašo įrengti daugiau dengtų lengvų konstrukcijų stoginių, kur galima būtų pasišokti, stalo žaidimus pažaisti ar nuo kritulių pasislėpti. Apie parko perspektyvas savivaldybės administracijai tikslinga aktyviau diskutuoti su alytiškiais, klausti žmonių ko jie nori bei kaip. Juk padarius klaidą žymiai sunkiau ją atstatyti į pradinę padėtį ar ištaisyti.

Kalbinti alytiškiai atkreipia dėmesį į vis dar neveikiantį pernai sudegintą stacionarų tualetą, taip pat ir į nuo praeitų metų likusius nesugrėbtus pūvančius lapus. O juk artėja ilgasis Velykų savaitgalis, kai dėl karantino ribojimų žmonės gausiausiai lankysis būtent Jaunimo parke.  Dalis skulptūrų esančių parke reikalauja šeimininkiškos priežiūros.  Čia neišspręsta šiukšlių dėžių problema – jų akivaizdžiai trūksta, o ir esančios, pasak mero laikinosios, yra netvarkingos, neestetiškos tokiame gražiame parke. Keletas jų po žiemos riogso sudegusios ar sulaužytos. Tiksinti problema – tiltas į parką nuo Vilties g. pusės. Pasak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo Si­gi­to Stumb­ro, 2019 metais bu­vo at­lik­ta sta­ti­nio eks­per­ti­zė, ku­ri pa­ro­dė, kad til­tas yra nesau­gus ir jam bū­ti­nas re­mon­tas. Til­tas Jau­ni­mo par­ke pa­sta­ty­tas dau­giau kaip prieš tris de­šim­tis me­tų. Per tą lai­ką smul­kių re­mon­to dar­bų gal ir bū­ta, bet iš pa­grin­dų jis ne­re­mon­tuo­tas, dan­ga yra nu­si­dė­vė­ju­si, iš­li­ku­si nuo pat sta­ty­bų pra­džios. Tiltu neįmanoma nei paspirtuku, nei riedlente pravažiuoti. Labai sudėtinga, nepatogu ir mamoms su vaikiškais vežimėliais. Deja, tilto remontas vis nukeliamas ateičiai.

            Keista, kai miesto valdžia giriasi kardinaliais pokyčiais parke, neišsprendę elementarių bei įsisenėjusių ir sąlyginai mažai išlaidų reikalaujančių žymiai svarbesnių problemų.

Suprantu, kad ne visiems alytiškiams svarbus Jaunimo parkas, ne visi ir gali bei turi galimybių atkreipti dėmesį į smulkmenas – bet man tikrai nėra tas pats, koks bus mūsų tėvų sukurtas ateities Jaunimo parkas. Viešai kreipiuosi į miesto merą bei administraciją –  neskubėkime girtis ir daryti tik dėl pliusiuko. Geriau lėčiau, bet sistemingai, solidžiai, ilgam ir apie visus pagalvojus.

Pagarbiai

Neabejingas alytiškis V. Vencius

Komentarai

komentarai(-ų)