Vasario 16 d. iškelkime valstybės vėliavą!

Artėja Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Kas gali šią dieną būti šventiškiau, gražiau, pilietiškiau, tautiškiau už prie namų plevėsuojančią Lietuvos trispalvę vėliavą? Tad primename Lietuvos valstybės vėliavos naudojimo tvarką ir prašome alytiškių tiek Vasario 16 d., tiek kitomis valstybinių švenčių dienomis nepamiršti iškelti trispalvės.

Lietuvos valstybės vėliavos naudojimo atmintinė

Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas Nr. I-1497 reglamentuoja Lietuvos valstybės vėliavą, kitas vėliavas, oficialaus naudojimo Lietuvos Respublikoje principus ir tvarką, atsakomybę už vėliavų iškėlimo tvarkos pažeidimus ar vėliavų išniekinimą, vėliavų gamybą ir priežiūrą.

Vasario 16 d. iškelkime valstybės vėliavą!

Pagrindiniai vėliavų naudojimo principai yra šie:

  1.  Lietuvos Respublikos piliečiai, kiti asmenys privalo gerbti vėliavas.
  2. Vėliavos turi atitikti įstatymo nustatytus reikalavimus, būti tvarkingos ir nenublukusios.
  3. Iškeliamai ar pastatomai Lietuvos valstybės vėliavai turi būti skirta garbingiausia pagal heraldikos principus vieta.
  4. Kai Lietuvos valstybės vėliava iškeliama vertikaliai, heraldinėje dešinėje pusėje turi būti geltona juosta, viduryje – žalia, kairėje – raudona.
  5. Vėliavos gali būti keliamos prie pastatų (ant stiebų, įrengtų priešais pastato fasadą), virš ar ant pastatų, aikštėse, laivuose, pastatomos posėdžių salėse, darbo kabinetuose ar oficialių ceremonijų vietose, tvirtinamos prie automobilio.
  6. Jeigu kartu iškeliamos kelios vėliavos, jos turi būti viename aukštyje, kiek tai įmanoma, panašaus dydžio, taip pat laikomasi šio eiliškumo:

1. Lietuvos valstybės vėliava;

2. Lietuvos valstybės istorinė vėliava;

3. užsienio valstybių vėliavos;

4. Europos Sąjungos vėliava;

5. tarptautinių viešųjų organizacijų vėliavos;

6. Respublikos Prezidento vėliava;

7. štandartai;

8. apskričių vėliavos;

9. savivaldybių vėliavos;

10. kitos vėliavos.

7. Vėliavų kėlimo laiką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 Lietuvos valstybės vėliava keliama prie, virš ar ant šių pastatų: prie kitų valstybės savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, nesvarbu, kokia jų nuosavybės forma, taip pat gyvenamųjų namų valstybės švenčių dienomis:

Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną;
Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną;
Liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną.

Lietuvos valstybės vėliava prie, virš ar ant valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų iškeliama šiomis atmintinomis ir kitomis dienomis:
sausio 1-ąją – Lietuvos vėliavos dieną;

sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną;

vasario 24-ąją – Estijos nepriklausomybės dieną;

kovo 29-ąją – Lietuvos įstojimo į NATO dieną;

gegužės 1-ąją – Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dieną;

gegužės 9-ąją – Europos dieną;

birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną (su gedulo ženklu);

birželio 15-ąją – Okupacijos ir genocido dieną (su gedulo ženklu);

liepos 15-ąją – Žalgirio mūšio dieną;

rugpjūčio 23-iąją – Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dieną;

rugpjūčio 31-ąją – Laisvės dieną;

rugsėjo 23-iąją – Lietuvos žydų genocido atminimo dieną (su gedulo ženklu);

spalio 25-ąją – Konstitucijos dieną;

lapkričio 18-ąją – Latvijos nepriklausomybės dieną;

lapkričio 23-iąją – Lietuvos kariuomenės dieną.

Iškėlimo ir nuleidimo laikas. Lietuvos valstybės vėliava iškeliama 7 valandą ir nuleidžiama 22 valandą.

Lietuvos valstybės vėliava prasidėjus balsavimui iškeliama prie, virš ar ant pastatų, kuriuose vyksta balsavimas, rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą, savivaldybių tarybas ar Europos Parlamentą ir Respublikos Prezidento rinkimų dieną, taip pat balsavimo referendume dieną ir nuleidžiama jam pasibaigus.
Gedulo ženklo naudojimas. Minint gedulą, Lietuvos valstybės vėliava nuleidžiama 1/3 stiebo ilgio. Jeigu Lietuvos valstybės vėliava keliama ne ant stiebo, ji keliama su gedulo ženklu – prie vėliavos koto prisegamas 10 cm pločio juodas kaspinas, kurio galai siekia vėliavos apačią. Gedulą skelbia ir vėliavų kėlimo jo metu vietas bei laiką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Vėliavos iškėlimo nustatytos tvarkos pažeidimai.

Lietuvos valstybės vėliavos, užsienio valstybės, Europos Sąjungos ar tarptautinės viešosios organizacijos vėliavos iškėlimo tvarkos pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, gyvenamųjų namų savininkams arba už gyvenamųjų namų eksploatavimo organizavimą atsakingiems asmenims nuo 10  iki 12 Eur ir baudą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 10 iki 16 Eur.  Pakartotinai padarytas  administracinis nusižengimas užtraukia baudą juridinių asmenų, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, gyvenamųjų namų savininkams arba už gyvenamųjų namų eksploatavimo organizavimą atsakingiems asmenims nuo 12 iki 16 Eur ir valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo  16  iki 30 Eur.

Komentarai

komentarai(-ų)