Alytaus kolegijos Personalo skyriaus vedėja R. Šerkšnienė pateko į interesų konfliktą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija  vienbalsiai nusprendė, kad Alytaus kolegijos Personalo skyriaus vedėja Romena Šerkšnienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tiriant nustatyta, kad ji parengė įsakymą, kuriuo buvo padidintas kolegijoje dirbančio jai artimo asmens atlyginimas.

VTEK rekomenduoja Alytaus kolegijos direktoriui Sigitui Naruševičiui imtis prevencinių priemonių, kad kolegijos darbuotojai tinkamai vykdytų Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas

Taigi, VTEK vertinimu, šioje situacijoje R. Šerkšnienė turėjo privatų interesą, tačiau nenusišalino. Tai, kad sprendimą didinti atlyginimą priėmė ne ji pati, o kolegijos vadovas, šiuo atveju neturi reikšmės. Esant interesų konfliktui, asmeniui draudžiama ne tik dalyvauti sprendimus priimant, bet ir juos rengiant, svarstant arba atliekant kitas tarnybines pareigas, jeigu tai susiję su asmens privačiais interesais.Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, VTEK rekomenduoja Alytaus kolegijos direktoriui Sigitui Naruševičiui imtis prevencinių priemonių, kad kolegijos darbuotojai tinkamai vykdytų Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas.

Komentarai

komentarai(-ų)