Kaip tvarkome atliekas ir kiek už tai mokame?

Alytaus regione už komunalinių atliekų tvarkymą vienas namų ūkis pernai mokėjo mažiausiai Lietuvoje. Tai paaiškėjo, išanalizavus visų šalies regionų duomenis apie komunalinių atliekų tvarkymą. Šie duomenys buvo pateikti ir aptarti Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos surengtoje konferencijoje, kurioje aptartos žiedinės ekonomikos užduotys.

Atlikus analizę paaiškėjo, kad Alytaus regionui priklausančiose savivaldybėse vienam namų ūkiui komunalinių atliekų tvarkymas praėjusiais metais kainavo 36, 30 Eur per metus. Kitų šalies regionų gyventojams atliekų tvarkymas atsiėjo gerokai brangiau.

Pagal įmokos dydį po Alytaus einančiame Tauragės regione už atliekų tvarkymą vienas namų ūkis pernai mokėjo 43, 77 euro per metus. Brangiausiai komunalinių  atliekų tvarkymas kainavo Vilniaus (57, 60 Eur), Utenos (55 Eur) ir Klaipėdos (52, 56 Eur) regionų gyventojams.

Surinkti duomenys rodo, kad savivaldybėse, kuriose  komunalinių atliekų tvarkymą administruoja Alytaus  regiono atliekų tvarkymo centras (ARATC), vieno namų ūkio pajamų dalis, tenkanti atliekų tvarkymui, sudarė 0, 4 proc. Kituose devyniuose šalies regionuose ji siekė nuo 0, 49 proc. (Klaipėdos regionas) iki 0, 69 proc. (Utenos regionas).

konteneriai atliekos arsa nuotrdauka

Išlaidos atliekų tvarkymui negali viršyti 1 proc. šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų!

Teisės aktai numato, kad išlaidos atliekų tvarkymui negali viršyti 1 proc. šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų. Nuo šių metų liepos mėnesio visose šalies savivaldybėse rinkliava ar kitas mokesti už atliekų tvarkymą bus skaičiuojamas pagal naują tvarką. Ją savivaldybės nustato vadovaudamosi Aplinkos ministerijos patvirtintomis taisyklėmis. Jau pripažįstama, kad jų taikymas praktikoje yra ganėtinai komplikuotas ir ministerijos atstovai jau užsimena apie galimą šių taisyklių koregavimą. „Nors dar ne visos savivaldybės yra pasitvirtinusios naująją rinkliavos skaičiavimo tvarką, iš preliminarių skaičiavimų matyti, kad ir taikant dvinarę rinkliavos skaičiavimo sistemą, rinkliavos už atliekas dydis Alytaus regione išliks vienas mažiausių šalyje“, – pastebėjo Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas.

Jis pripažino, jog kiekvienam atliekų turėtojui svarbiausia yra kaina, kurią jis sumoka už atliekų tvarkymą, tačiau atliekų tvarkymo administratoriai privalo įvertinti ir šioje srityje keliamus uždavinius bei jų įgyvendinimo galimybes.

Vienas jų – iki 2030 metų sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį sumažinti iki 10 proc. Europos Sąjunga kelia ir dar vieną reikalavimą – iki tų pačių 2030 metų užtikrinti, kad būtų perdirbama 65 proc. komunalinių atliekų. Ar tai įgyvendinami tikslai?  ARATC vadovas ir Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos prezidentas Algirdas Reipas atsako teigiamai. Pozityviam požiūriui jį nuteikia regioninių atliekų tvarkymo centrų pateiktų praėjusių metų duomenų analizė. Ji rodo, jog 2016 metais šalies sąvartynuose buvo šalinama tik kiek daugiau kaip trečdalis atliekų. 2015 metais į sąvartynus iškeliavo dar daugiau kaip pusė – 56 proc. komunalinių atliekų.

Pernai, lyginant su ankstesniais metais, gerokai išaugo perdirbtų ir panaudotų atliekų kiekiai. Visuose regionuose pernai perdirbta  ir panaudota 37 proc. komunalinių atliekų. Tai – 9 proc. daugiau nei 2015 metais. Kai kuriuose regionuose perdirbtų ir panaudotų atliekų kiekis į viršų šoktelėjo itin ženkliai. Lyderiai šioje srityje yra Telšių, kur perdirbta ir panaudota 97 proc., Klaipėdos – 89 proc., Alytaus – 73 proc. ir Utenos – 72 proc. komunalinių atliekų, regioniniai atliekų centrai.

„Matomos tendencijos aiškiai įrodo, kad regioniniai atliekų tvarkymo centrai sėkmingai vykdo jiems keliamus uždavinius. Tačiau šis procesas gali būti sklandus tik esant palankiai politinei valiai ir gyventojų supratimui bei palaikymui‘, – sako ARATC vadovas ir LRATC asociacijos prezidentas A. Reipas.

Parengta bendradarbiaujant su Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru

Komentarai

komentarai(-ų)