Leonidas Donskis: „Leiskite pranešti arba blogą, arba gerą naujieną, nelygu kaip kas reaguos, bet rojaus nėra ir vakaruose“

Vasario 16 – osios proga prisimename 2014 metų pokalbį su filosofu a.a. Leonidu Donskiu 2014-aisiais apie Lietuvą.

Pokalbis su profesoriumi, filosofu, eseistu, visuomenės veikėju, europarlamentaru a.a. Leonidu Donskiu.

Pokalbis su Leonidu Donskiu, 2014 m.
Leonidas Donskis

„Aš neįrodinėju, kad Lietuvoje mes turime rojų žemėje niekur to rojaus nėra. Taip, žinoma, yra turtingesniuų valstybių už Lietuvą, tai akivaizdu, Europos Sąjungoje tikrai galima turint tą pačią profesiją gauti visiškai kitokią algą, jeigu dirbi Danijoje arba Švedijoje arba Vokietijoe, aš suprantų šitą dalyką. Aš suprantu tuos skirtumus, bet vis dėlto aš priimu kaip didžiausią kvailystę idėją apie tai, kad Lietuva yra kažkokia tai fatališkai bloga šalis. Tikrai jinai nėra bloga šalis. Yra problemų, yra negerovių, yra tai, kas man nepatinka. Aš matyt priklausau tai profesijai, kurios atstovai yra ypatingai kritiški viskam, akademiniai žmones. Aš esu viskam kritiškas įskaitant savo instituciją ir savo aplinką, nes tai yra mano sąžiningumo dalis.“

„Yra problemų, aš jų tikrai neneigiu, mes turime pakankamai problemišką valstybę, ji yra demokratinė ir aš net neabejoju, kad Lietuvoje esminiai dalykai yra pasiekti – nuomonės laisvė, minties laisvė, aš galiu rašyti ką tik noriu“.

„Kas man nepatinka – man nepatinka kaip žmogaus teisių gynėjui, man nepatinka kai kurie tokie galbūt labai konservatyviai kultūrai būdingi dalykai – homofobija, man nepatinka Lietuvoje, man nepatinka seksizmas, tam tikra lyčių nelygybė, tam tikri stereotipai taikomi moterims, bet iš to neseka, kad Lietuvoje mindomos žmogaus teisės.“

Klausykite visą pokalbį su prof.Leonidu Donskiu.

Komentarai

komentarai(-ų)