Smulkūs Alytaus verslininkai gali gauti paramą

Alytaus miesto įmonės kviečiamos teikti paraiškas dėl Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui. Paraiškos priimamos nuo 2017 m. birželio 5 d. iki 2017 m. liepos 7 d.

Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas Alytuje

Alytaus miesto savivaldybė lėšas kompensavimo būdu gali skirti įmonės steigimo išlaidoms kompensuoti; paskolos palūkanų daliniam finansavimui; nekilnojamojo turto nuomos išlaidų daliniam finansavimui; SVV gavusiam valstybės finansinę paramą vietinių užimtumo iniciatyvų projektams įgyvendinti; švietimo, mokslo įstaigų ar inkubatorių paslaugos įmonei.

Finansavimo tvarka ir sąlygos čia.

Komentarai

komentarai(-ų)